Završena još jedna NAPOR Skupština!

0
34

Na protekloj Skupštini NAPOR-a koja je održana od 24. do 26. februara na Avali, predsednik Bečejskog udruženja mladih Aleksandar Đekić izabran je za člana Upravnog odbora na mandat od dve godine.

Osim članova Upravnog odbora, delegati i delegatkinje birali su i novog Predsednika i Zamenika predsednika Skupštine, članove/ice Nadzornog odbora, kao i novi sastav Saveta za etička pitanja.

Predstavljanje kandidata Bečejskog udruženja mladih za Upravni odbor NAPOR-a

Ovom prilikom delegati/kinje su glasali za izmene i dopune Statuta Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada. Deo Skupštine bio je posvećen i Strateškom planiranju, a diskutovalo se i o reviziji Standarda kvaliteta omladinskog rada.

Delegatkinja BUM-a Gordana Adamov sa predstavnicima SEC-a

Poslednjeg dana Skupštine dodeljene su plakete „Hvale vredan NAPOR“ za dostignuća u omladinskom radu i „ETIKEte“ za čuvara/ku etičkog kodeksa.