Završen trening „Podsticanje organizacija civilnog društva na aktivizam kroz obuku za pisanje predloga projekata“

0
59

Trening u organizaciji Resurs centra za organizacije civilnog društva u Srbiji na temu „Podsticanje organizacija civilnog društva na aktivizam kroz obuku za pisanje predloga projekata“ održan je od 14. do 16. oktobra u Novom Sadu.

Trening su vodili predstavnici Bečejskog udruženja mladih Bojana Pejović i Aleksandar Đekić, a ukupno je kroz obuku prošlo 18 učesnika/ca iz organizacija civilnog društva iz raznih krajeva Srbije.

Cilj treninga bio je povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji za pisanje projekata kroz podsticanje na aktivizam, timski rad, razvoj i realizaciju svojih ideja koje su usmerene na pozitivne promene u zajednici.

Prvog dana treninga učesnici su prošli kroz sesije „Sa civilnim sektorom na ti“ i „Šta je to projekat?“, da bi se na kraju, u odnosu na probleme koje imaju u svojim lokalnim zajednicama i na koje žele da utiču, podelili u projektne timove.

Nakon detaljne analize problema i odabirom ciljnih grupa i direktnih i indirektnih učesnika projekta, timovi su bili spremni za pisanje projektnog predloga, u čemu je prošao celokupan drugi dan treninga, dok je završni dan protekao na temu „Budžetiranje projektnih predloga“.

– Atmosfera na obuci bila je dinamična, puna pitanja, diskusije i dobre interakcije. Sudeći prema komentarima učesnika, dva dana predavanja su bila suviše kratka za potpuno razumevanje teme i voleli bi da su imali makar još jedan dan treninga kako bi mogli detaljnije da prođu kroz sve delove pisanja predloga projekta – zaključuje Bojana Pejović.