Završen seminar „Mladi u budžetskom procesu“

0
69

U periodu od 25. do 28. januara održan je seminar „Mladi u budžetskom procesu“ koji je okupio predstavnike lokalnih samouprava, Kancelarija za mlade i organizacija mladih i za mlade iz tri lokalne zajednice: Bečej, Temerin i Opovo.

Učesnici i učesnice seminara informisali su se o istorijatu omladinske politike u Republici Srbiji i najvažnijim dokumentirma na nacionalnom nivou koji definišu ovu oblast. Osim toga, predstavnici Koalicije za nadzor javnih finansija prezentovali su Izveštaj o napretku Srbije u pristupanju EU, kao i o Agendi 2030 i EU Agendi za održivi razvoj. Uz sve to, u okviru ovog skupa detaljnije smo se informisali o Agendi „Mladi, mir i bezbednost“, koju je predstavila ekspertkinja Milena Stošić.

Interna revizorka opštine Bečej, Dunja Šari, predstavila je strukturu lokalnog budžeta i detaljnije prezentovala prisutnima ulogu i nadležnosti interne revizije. Treći dan seminara bio je posvećen učešću mladih u procesima donošenja odluka, pa su učesnici i učesnice slušali o nivoima i mehanizmima participacije mladih, kao i o mehanizmu participativnog budžetiranja. Tog dana, dotakli smo se i uloge lokalnih medija u unapređenju participacije građana/ki u zajednici.

 

Ovaj seminar je realizovan u okviru projekta „Ka većoj participaciji mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou“ koji sprovodi BUM, a finansira Ministarsto turizma i omladine Republike Srbije.