Zakon o mladima: Još 365 dana bez promene

0
27
Krovna organizacija mladih Srbije

Mladi, od 2014. godine, traže i predlažu kvalitetniji Zakon o mladima. Tokom ovih osam godina, proces se bezuspešno pokretao nekoliko puta, a poslednji put izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima inicirana je pre godinu dana, objavom na internet adresi Ministarstva omladine i sporta, 4. juna 2021. Godine. 

Prioriteti Krovne organizacije mladih Srbije za proces izmene i dopune Zakona o mladima bili su i ostaće:  

 • Uspostaviti mehanizme omladinske politike kao obavezujuće u lokalnim samoupravama i uspostaviti omladinsko odgovorno i participativno budžetiranje za mlade 
 • Unaprediti sastav, ulogu i uticaj saveta za mlade na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou  
 • Unaprediti finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja 
 • Osigurati održivost i uticaj udruženja mladih i za mlade i njihovih saveza 
 • Definisati ulogu i reprezentativnost krovnog saveza mladih i osigurati održivost i uticaj 
 • Uskladiti Zakon o mladima sa drugim važnim dokumentima za mlade 

Za nastavak procesa neophodna nam je analiza efekata važećeg Zakona, kao i analiza promena u predlogu izmena i dopuna. Posebnoj radnoj grupi istekao je mandat 31. januara 2022. godine, a u ovom trenutku nema zvaničnih informacija o konkretnim daljim koracima – kada i na koji način će se nastaviti rad na izmeni najvažnijeg propisa za mlade, koji treba da osigura njihovo aktivno učešće i doprinos zajednici. 

Svaka druga mlada osoba u ovom trenutku želi da napusti Srbiju. Od nove Vlade očekujemo suštinsku prioritizaciju pitanja mladih i rešavanje važnih započetih procesa u unapređenju omladinske politike, poput ovog. 

U ovih 365 dana, koliko traje poslednji pokušaj izmene zakona, desilo se:  

 • 6 okruglih stolova  
 • 1 sastanak Posebne radne grupe  
 • 1 Izveštaj o sprovedenom procesu konsultacija koji je dostavljen Posebnoj radnoj grupi 
 • 2 puta je menjano rešenje o radu Posebne radne grupe kako bi se produžio rok za ovaj proces 
 • 1 dokument međunarodne organizacije kreiran je i dostavljen Posebnoj radnoj grupi – ODIHR Mišljenje o Zakonu o mladima  
 • 1 Tabela sa objedinjenim komentarima, predlozima i sugestijama od 2014. do danas dostavljena je Posebnoj radnoj grupi 

Kako će dalje proces da teče – verovatno će nam reći nova Vlada. Ovo pitanje imaćemo priliku da postavimo i na 19. Sednici Saveta za mlade, koja je zakazana za 7. jun. 

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije