Za vikend treći modul Akademije omladinske politike

0
23

Krovna organizacija mladih Srbije u narednih četiri meseca realizuje prvu Akedemiju omladinske politike, obrazovni program, na kom 25 mladih sa teritorije Republike imaju priliku da se upoznaju sa ključnim pojmovima i načinima doprinosa u borbi za interese mladih, njihovom većem učešću u društvu i procesima donošenja odluka, kao i unapređenju kvaliteta njihovog života.

Na prva dva modula učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovama omladinske politike, ko su to mladi u Srbiji, koje su uloge pojedinih ministarstava, organizacija, mreža i asocijacija koje se bave mladima, kao i da jedni od drugih saznaju kako se brine o mladima u različitim regionima Srbije, kao i da li postoji uopšte neko ko se sistemski brine o mladima.

U subotu 11. februara učesnike očekuje treći modul i upoznavanje sa Nacionalnom strategijom za mlade, a ispred BUM-a na akademiji je omladinska liderka Jelena Mitrović.

Neophodno je što više mladih uključiti u ovakve procese jer razumevanje omladinske politike u celini još uvek nije na zadovoljavajućem nivou u Republici Srbiji, i potrebno je dalje unapređivanje modela informisanja, prenosa znanja i izgradnje kapaciteta subjekata omladinske politike, ali i šire, u okvirima civilnog društva i među institucijama.

KOMS aktivno radi na podizanju kapaciteta svojih članica za učešće, i na taj način omogućava njihovo aktivnije delovanje. Takođe, kroz zagovaračke aktivnosti uključuje druge relevantne aktere u omladinsku politiku. Sada se pojavila potreba da se unutar oblasti omladinske politike razvija dodatna ekspertiza, kako bi u narednom periodu mogla da se unapređuju postojeća sistemska rešenja i kreiraju nova, zasnovanja na znanju, u skladu sa potrebama mladih.

Akademija omladinske politike je zamišljena kao jednosemestralni obrazovni program na kojem će polaznici/e imati priliku da čuju od iskusnih predavača/ica, kao i uspešnih omladinskih radnika/ca i aktivista/kinja šta je omladinska politika i kako doprineti borbi za interese mladih, njihovom većem učešću u društvu i procesima donošenja odluka, kao i unapređenju kvaliteta njihovog života.

Tokom četvoromesečnog programa Akademije omladinske politike polaznici/e će ovladati veštinama kojima mogu pomoći ostvarivanju aktivnog učešća mladih i saznati koje su to strategije i pravni okviri koji definišu njihov status. Imaće priliku da nauče i kako se argumentovano nastupa pred većom grupom ljudi, šta su i kako se kreiraju javne politike, kao i da uspešno zagovaraju za unapređenje položaja mladih.