Vreme je za oblikovanje budžeta po meri građana!

0
117

Još jednu godinu u nizu, građani i građanke opštine Bečej imaće priliku da oblikuju opštinski budžet kroz akciju „Budžet po meri građana – I ti se pitaš!“ i da izglasaju svoje budžetske prioritete!

Ovu akciju sprovodi Bečejsko udruženje mladih uz podršku opštine Bečej i Kancelarije za mlade opštine Bečej, a u cilju povećanja učešća građana u donošenju odluka i kreiranju lokalnog budžeta, te transparentnosti rada lokalne samouprave i samog budžetskog procesa. Od ove godine, posebno će se ispratiti učešće žena i mladih u opštini u kreiranju lokalnog budžeta.

Trenutno je u toku predlaganje budžetskih prioriteta građana, a svoje prioritete možete predložiti online putem linka.

Šta je lokalni budžet?

Budžet je dokument koji predstavlja spisak planiranih prihoda i rashoda jedne lokalne zajednice za određeni vremenski period, a obično se planira na period od godinu dana. U budžetu se može videti koliko će novca otići u jednoj godini  na zdravstvo, obrazovanje, kulturu, mlade, sport, plate zaposlenih, investicije i drugo.

Novac u budžetu dolazi od poreza koje plaćaju građani i poslovni sektor, njega utvrđuje i troši lokalna samouprava, ali ona ne stvara taj novac, već to čine građani. Kvalitet života u lokalnoj samoupravi zavisi od toga kako su definisani budžetski prioriteti, te je zato važno da građani učestvuju u kreiranju budžeta.

Kroz akciju „Budžet po meri građana – I ti se pitaš!“ građani opštine Bečej imaju priliku da utiču na kreiranje budžeta kroz predlaganje i glasanje za prioritete, okrugle stolove i javnu raspravu.

Okrugli stolovi u mesnim zajednicama

Kroz okrugle stolove u mesnim zajednicama, građani će imati priliku da razgovaraju sa predstavnicima samouprave, te da predstave svoje budžetske prioritete za koje će, ukoliko izglasani, biti izdvojeno 50 miliona dinara iz lokalnog budžeta.

Okrugli stolovi organizuju se sa ciljem ostvarenja razgovora između građana i lokalne vlasti, ali i da bi se građani informisali o participativnom budžetu i samoj akciji. Inače, Bečejsko udruženje mladih trenutno sprovodi i radionice sa maturantima srednjih škola u Bečeju kako bi ih informisali o akciji i lokalnom budžetu.

  • 26.10. u 19 časova – MZ Poljanice
  • 1.11. u 19 časova – MZ Bačko Gradište
  • 7.11. u 19 časova – MZ Bačko Petrovo Selo
  • 8.11. u 19 časova – MZ Radičević
  • 9. 11. u 19 časova  – MZ Mileševo/Drljan
  • 10.11. u 19 časova – III mesna zajednica
  • 15.11. u 17 časova – II mesna zajednica
  • 15.11. u 19 časova – I mesna zajednica

Šta nakon okruglih stolova?

Nakon što se prioriteti predlože i okrugli stolovi održe, usledeće glasački dani gde će građani i građanke moći da glasaju za svoje budžetske prioritete onlajn putem sajta participativni-budzet.rs ili uživo u svojoj mesnoj zajednici.

Izborni vikend planiran je za 26. i 27. novembar, a rezultati bi se predstavili javnosti 28. novembra. Nacrt budžeta biće objavljen 6. decembra, a građani će zatim imati priliku da dostave komentare, ali i da ih predstave na javnoj raspravi 21. decembra.

Za sve informacije ispratite naš sajt, kao i društvene mreže, a mi vas podsećamo da je participativno budžetiranje važno jer:

• utiče na veći stepen poverenja između građana i vlasti;
• doprinosi većem uključivanju građana u javni život, donošenje odluka, raspodelu i nadzor nad javnim fondovima;
• pospešuje transparentnost javne administracije i efikasnost u potrošnji javnog novca;
• edukuje građane kroz sticanje novih znanja i veština.