Vreme je za akciju “Budžet po meri građana – I ti se pitaš!”

0
30

Prošlo je godinu dana od kada su se prikupljali predlozi građana za budžetske prioritete, i sada je vreme da se ponovo uključimo u akciju “Budžet po meri građana – I ti se pitaš!”.

Po uzoru na mnoge svetske gradove koji povećavaju učešće građana u predlaganju i planiranju budžeta, Bečejsko udruženje mladih, Kancelarija za mlade i opština Bečej po treći put sprovode ovu akciju.

Cilj akcije je veće uključivanje građana u proces donošenja odluka, informisanje građana o budžetskom procesu, povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave i budžetskog procesa, ali na taj način i promocija opštine Bečej kao dobrog mesta za privredni razvoj i privlačenje investicija.

Opština Bečej će, kroz ovakav vid komunikacije sa građanima, prioritete uvrstiti u budžet za 2020. godinu, a svi izabrani predlozi će se finansirati iz budžeta opštine Bečej.

Za realizaciju izglasanih projekata ukupno je namenjeno 100 miliona dinara iz budžeta opštine Bečej.

U šta biste vi uložili sto miliona dinara iz budžeta opštine Bečej?

Ön mire költene el száz millió dinárt Óbecse község költségvetéséből?

Osim elektronskim putem, ankete se mogu popuniti i u kancelarijama mesnih zajednica na teritoriji opštine Bečej do 10. novembra.

Nakon prikupljanja i obrade svih pristiglih predloga, predsnavnici Bečejskog udruženja mladih i opštine Bečej će, u periodu od 11. do  29. novembra, održati okrugle stolove u svim mesnim zajednicama opštine Bečej, po naknadno utvrđenom rasporedu.

Na okruglim stolovima građani će imati priliku da, zajedno sa predstavnicima opštine, diskutuju o njihovim prioritetima, prošlogodišnjim i ovogodišnjim.

Potom će biti kreiran objedinjeni upitnik u elektronskoj formi, u vidu glasačkog listića, te će naši sugrađani biti u mogućnosti da glasaju za budžetske prioritete putem interneta ili u kancelarijama svojih mesnih zajednica. Glasački dan u okviru akcije „Budžet po meri građana – I ti se pitaš“ je 1. decembar.

Predlozi sa najviše glasova biće pretočeni u projekte i naći će se u budžetu opštine Bečej za 2020. godinu, za šta će biti opredeljeno 100 miliona dinara.

Šta je participativno budžetiranje?

Participativno budžetiranje je demokratski proces u kojem članovi lokalne zajednice direktno odlučuju kako će se potrošiti deo novca iz lokalnog budžeta. Na ovaj način građani, koji plaćaju porez i pune budžet, imaju priliku da sarađuju sa lokalnim vlastima i učestvuju u donošenju odluka, koje utiču na njihove živote.

To je mehanizam koji uključuje različite ciljne grupe, kao što su građani i njihova udruženja, biznis zajednica, nevladine organizacije, u određivanje prioriteta potrošnje u okviru budžeta lokalne samouprave.

Lokalna samouprava ima zadatak da stvori ambijent u kome svi zainteresovani građani mogu da se uključe i daju svoj doprinos kreiranju najvažnijeg dokumenta svake zajednice – budžeta.

PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE JE VAŽNO JER:
• utiče na veći stepen poverenja između građana i vlasti;
• doprinosi većem uključivanju građana u javni život, donošenje odluka, raspodelu i nadzor nad javnim fondovima;
• pospešuje transparentnost javne administracije i efikasnost u potrošnji javnog novca;
• edukuje građane kroz sticanje novih znanja i veština.