Vodič za digitalnu bezbednost mladih – zaštita privatnosti i sprečavanje digitalnog nasilja

0
36
Foto: Pixabay

Bezbedno i konstruktivno korišćenje digitalnih uređaja i interneta podrazumeva posedovanje adekvatnih veština digitalne pismenosti. 

„Vodič za digitalnu bezbednost mladih – zaštita privatnosti i sprečavanje digitalnog nasilja“ Beogradske otvorene škole namenjen je mladima i svima onima koji rade sa decom i žele da se informišu na koje načine mogu da doprinesu zaštiti privatnosti i bezbednom korišćenju digitalnih uređaja i interneta.

Vodič ima višestruku namenu. Može da služi kao resurs za unapređenje znanja i digitalnih veština dece, mladih i odraslih; pomoćnik u bezbednom korišćenju digitalnih tehnologija i interneta; praktični priručnik za nastavnike i vršnjačke edukatore u podučavanju dece i mladih o veštinama bezbednog i konstruktivnog korišćenja digitalnih oruđa i interneta.

Autorke: Jelena Žunić Cicvarić, Kristina Kalajdžić