Usvojena nova Strategija za mlade!

0
87
Foto: Pixabay

Lepe vesti za mlade: usvojen je najvažniji dokument koji se bavi položajem mladih u našoj zemlji!

Strategija za mlade važi do 2030. godine, a definiše prioritete omladinske politike u narednim godinama. Mladi su tokom 2022. godine na više načina imali priliku da se uključe u izradu ovog dokumenta, što direktno kroz radne grupe, kao i kroz proces javne rasprave upućujući svoje komentare i sugestije na predlog Strategije.

– Ovaj strateški dokument odredio je prioritete omladinske politike do 2030. godine, a ono što je najvažnije u celom procesu je to što su u njegovom kreiranju učestvovali mladi kao i njihovi predstavnici/ce koji su se zalagali da ovaj dokument zaista oslikava stvarne potrebe mladih u Srbiji i da se institucije obavežu Strategijom na obezbeđivanje sistemske brige o mladima, kažu iz Krovne organizacije mladih Srbije.

Predstavnici i predstavnice mladih koji su učestvovali na Dijalogu mladih sa premijerkom 3.0, u decembru 2021. godine, su iskoristili ovu priliku i da premijerki ukažu na važnost donošenja Strategije za mlade po meri mladih. Tada su dobili čvrsto uveravanje da je Vlada Srbije posvećena tome da usvoji kvalitetan normativni okvir za funkcionisanje omladinske politike i unapređenje položaja mladih.

Podsetimo, Bečejsko udruženje mladih je kroz učešće na Dijalogu sa premijerkom Krovne organizacije mladih Srbije zagovaralo uvođenje mehanizma participativnog budžetiranja u svim lokalnim samoupravama koji bi omogućio mladima da direktno odlučuju kako će trošiti novac iz lokalnog budžeta koji je mladima i namenjen.

U narednom periodu mladi će imati priliku da učestvuju i u izradi Akcionog plana koji će pratiti Strategiju, a ove godine očekuje se i izrada novog Zakona o mladima koji bi trebalo da bude osnov realizacije mera koje su definisane novom Strategijom za mlade.

Posebni ciljevi Strategije su:

  1. Standardizacija i prepoznavanje omladinskog rada;
  2. Unapređenje i opremanje prostora za mlade u svim lokalnim samoupravama;
  3. Aktivni i funkcionalni mehanizmi aktivnog učešća mladih;
  4. Poboljšanje uslova za socijalno i ekonomsko osamostaljivanje mladih;
  5. Zdravlje mladih, bezbednost i blagostanje;