Upitnik za mlade koji se suočavaju sa problemima mentalnog zdravlja

0
71

Centar za pružanje emotivne podrške i prevenciju samoubistva “Srce” istražuje sa kojim se izazovima suočavaju mladi sa problemima mentalnog zdravlja.

Njihovo iskustvo je pokazalo da mladima često nedostaje adekvatnija podrška zdravstvenog sistema i zajednice u celini. Upitnik je sastavljen od strane psihologa angažovanih u Centru “Srce” uz savetodavnu podršku stručnjaka i stručnjakinja iz oblasti mentalnog zdravlja, socijalnog rada (aktivnih u udruženjima građana i institucijama koji za cilj imaju unapređenje mentalnog zdravlja mladih).

Upitnik je anoniman, a rezultati će biti obrađivani sumarno. Popunjavanje traje u proseku oko deset minuta.

Upitnik se nalazi OVDE.

Izvor: Centar SRCE