Uloga civilnog sektora važna u nadzoru lokalnih javnih finansija

0
33

Seminar Bečejskog udruženja mladih (BUM) u okviru projekta Više odgovornosti u lokalnoj vlasti okupio je preduzetnike, pravnike, predstavnike civilnog društva, mlade.

Učesnici su mogli da čuju novine u vezi sa sistemom javnih nabavki u Srbiji, da se upoznaju sa radom i zadacima budžetskog inspektora u lokalnoj samoupravi, da čuju o aktuelnim prilikama u budžetu opštine Bečej, kao i da se osnaže u identifikaciji koruptivnih mehanizama u javnim finansijama.

-Dugo smo se bavili lokalnim budžetima, analizama, hteli smo da uđemo u materiju kako bismo videli šta se tu stvarno zbiva. Mnogo smo kroz ovakve programe, obuke, učili. Bio nam je cilj da znamo i da u celu stvar uđemo kredibilno, jer je najveći neprijatelj ovog posla, ove vrste aktivizma,  upravo nekredibilnost. Dakle, ako ne znate, ako ste nestručni, ako su vaše ocene koje iznosite u javnost netačne, slobodno možete da stavite katanac na radnju, rekao je između ostalog Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija. On je učesnicima govorio o iskustvima Koalicije čiji je aktivan član i BUM, kao i nekoliko lokalnih organizacija sa teritorije cele Srbije.

Našem društvu nedostaju sistemske mere za suzbijanje korupcije i neregularnosti u sistemu javnih finansija, ističe Ivan Ninić iz Centra za vladavinu prava.

Prema njegovim rečima, veliki broj korisnika novca iz Fonda za razvoj nije ga koristio u one svrhe za šta je odobreno, kao i da nije postojala adekvatna kontrola na šta se zapravo novac poreskih obveznika troši.

Budžetski inspektor važna je karika u lancu finansijske kontrole lokalnih samouprava. Polaznike je sa ulogom, radom i ovlašćenjima budžetskog inspektora upoznao ekonomista Đorđe Popov, inače budžetski inspektor u opštini Bečej.

-Organizacione jedinice na koje se procedura, kontrola, odnosi su: direktni korisnici, indirektni korisnici, javna preduzeća, pravna lica u kojima lokalna samouprava ima 50 i više učešća i druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50 odsto ukupnih prihoda – mesne zajednice, fondovi… Služba za budžetsku inspekciju ima pristup svim podacima, dokumentima, izveštajima i drugim informacijama potrebnih za kontrolu. Ima pravo i uvida u dokumentaciju i kod drugih pravnih lica učesnika koji posluju sa korisnicima budžetskih sredstava, a sve sa ciljem da se utvrdi da li se sredstva namenski koriste, kazao je Đorđe Popov.

Inače, ukoliko budžetski inspektor utvrdi da se sredstva ne koriste namenski, obustavlja se dalji transfer korisniku sredstava, dok sankcije može da se ogleda i u vidu prekršajne prijave.

-Pored toga, ukoliko korisnik novac nije koristio prema zakonu, ona se traže nazad. To naročito pravi problem korisnicima koji nemaju sopstvena sredstva, poput mesnih zajednica…, dodao je Popov.

Načelnica odeljenja za finansije Opštinske uprave Bečej Zorka Kosovac predstavila je programski budžet odnosno govorila je o obavezama lokalne samouprave u smislu direktnih i indirektnih korisnika budžeta opštine Bečej. Deo njenog izlaganja odnosio se i na eksternu kontrolu budžetskih sredstava, na kontrolu Državne revizorske institucije, a ukoliko lokalna samouprava nije u planu za tu godinu, u obavezi je da naruči takođe eksternu reviziju, ali privatne revizorske kuće.

Javne nabavke posebno su u fokusu organizacija civilnog društva, budući da je to deo javnih finansija koji u Srbiji sinonim za korupciju i na koji se usmerava značajan postotak javnog budžeta.

O sistemu javnih nabavki, te Zakonu o javnim nabavkama, načelima, proceduri, govorila jeKristina Glavardanov, advokatica i sertifikovana službenica za javne nabavke. Prema njenim rečima zakon dozvoljava naručiocima da u konkursnoj dokumentaciji predvide dodatne uslove koje su ponuđači u obavezi da ispunjavaju, ali isključivo ukoliko su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke i ukoliko ne diskriminišu druge ponuđače.

– Imali smo slučaj da je kao jedan od dodatnih uslova predviđeno prebivalište zaposlenih na teritoriji ponuđača, ili ostvareni prihod u prethodnoj godini koji znatno prevazilazi vrednost konkretne javne nabavke. Tu je i slučaj obnove jednog spomenika, gde je kao jedan od dodatnih uslova predviđeno da restaurator mora da ima započete doktorske studije, što, kako je dodala, nije uobičajen uslov, niti isti garantuje da bi restaurator započinjanjem doktorskih studija, ne i završavanjem, dostigao potreban nivo znanja i iskustva za izvršenje predmeta ove nabavke. Postavljen je i uslov od sedam izvršenih restauracija. Tu se može postaviti pitanje zašto je relevantno pet ili deset…, navela je Glavardanov.

Kako su učesnici seminara predstavnici raznih profesija, sa različitim iskustvom, zanimali su nas njihovi utisci.

Projekat Više odgovornosti u lokalnoj vlasti realizuje Bečejsko udruženje mladih uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Ulof Palme iz Švedske. Seminar u Kovačicisamo je jedan u nizu aktivnosti projekta u cilju efikasnosti, ekonomičnosti i efektivnosti rada javnih službi, organa, sa osvrtom na javne finansije.

 

Više na: https://youtu.be/K2f4muiMXLg