Uključi se u pripreme Dijaloga mladih sa premijerkom!

0
30
Predstavnica BUM-a na prošlogodišnjem Dijalogu

U toku su pripreme za Dijalog mladih sa premijerkom 4.0, a BUM će i ove godine imati svog predstavnika. O aktivnom učešću i obrazovnim politikama sa premijerkom će razgovarati naš Uglješa Surdučki.

Dijalog mladih sa premijerkom u organizaciji Krovne organizacije mladih Srbije pruža mogućnost mladima da direktno kroz razgovor sa donosiocima odluka utiču na bolji položaj u društvu.

– Dijalog je jedan od mehanizama aktivnog učešća, i savršena prilika da donosioci odluka čuju mišljenje nas mladih, i to ne samo nas koji direktno učestvujemo u Dijalogu, nego svih mladih koji žele da kažu svoje mišljenje o određenim temama i to kroz učešće u fokus grupama ili popunjavanjem anketa koje smo pripremili, kaže Uglješa.

Osamnaest mladih širom Srbije i ove godine će moći da predstavi stvarne probleme i potrebe svojih vršnjaka, kroz tri različite teme:

  1. Ekonomsko i stambeno osamostaljivanje mladih
  1. Bezbednost i zdravlje mladih
  1. Aktivno učešće mladih i obrazovne politike

Putem onlajn anketa koje su učesnici Dijaloga kreirali, svaka mlada osoba ima mogućnost da da svoje mišljenje i podeli svoje probleme u određenoj oblasti, a koje će posle direktno mladi preneti premijerki.

Zato te pozivamo da se uključiš i popuniš tri ankete:

  • Upitnik grupe koja se bavi temom ekonomskog i stambenog osamostaljivanja mladih
  • Upitnik grupe iz oblasti bezbednosti i zdravlja mladih
  • Upitnik grupe koja se bavi temom aktivnog učešća mladih i obrazovnim politikama

Ankete možete da popunite do 8. februara 2023. godine. 

– Gotovo svakodnevno sam u kontaktu sa mladima u vezi teme koju pripremam za Dijalog, razgovaram sa njima i njihove odgovore, zapažanja i mišljenja će mi služiti u pripremi mog govora, objašnjava Uglješa.