Uključi se u javnu raspravu o Nacrtu zakona o radnoj praksi!

0
32

Do 18. septembra svi zainteresovani imaju mogućnost da daju svoje komentare, sugestije i predloge na Nacrt zakona o radnoj praksi na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

Samo 13% mladih kaže da je bilo na plaćenoj radnoj praksi, a čak 36% mladih nije zadovoljno programom radne prakse koju je pohađalo, pokazuju podaci najnovijeg KOMS Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Srbiji.

– Sve lošiji podaci koji se tiču radnih prava mladih koje dobijamo iz godine u godinu jesu jasan pokazatelj da sistemska briga i zalaganje za ravnopravniji položaj mladih moraju postati prioritet nadležnih institucija, kažu iz KOMS-a.

Šta je javna rasprava?

Javna rasprava je proces koji direktno uključuje građane, organizacije, stručnu javnost i sve druge zainteresovane u proces pripreme i izrade nekog zakona ili drugog javnog dokumenta. To je mehanizam koji omogućava transparentan rad institucija.

Javne rasprave se održavaju kako bi se dobilo mišljenje i čule sugestije javnosti, a posebno one grupe građana na koju dokument koji se izrađuje direktno utiče. Pored toga, ovaj proces je važan u borbi protiv korupcije, ali i dobar način da se izgradi poverenje između građana i vlasti.

Zašto je važno da se uključiš?

Radna praksa služi za sticanje praktičnog iskustva, znanja i veština za rad, kako bi se unapredila zapošljivost i/ili samozapošljivost mlade osobe.

Prema najnovijem istraživanju KOMS-a, 56% mladih je bilo na nekom programu prakse, a kako su prakse namenjene mladima, važno je da se mladi uključe u izradu ovog zakona, kako bi osigurali povoljne zakonske uslove za buduće praktikante.

BUM će u septembru organizovati radionicu na temu učešća u javnoj raspravi za mlade sa teritorije opštine Bečej, a sve dodatne informacije biće objavljene na sajtu uskoro.