Uključi se u Dijalog mladih sa premijerkom

0
40
Krovna organizacija mladih Srbije

Krovna organizacija mladih Srbije nastavlja Dijalog mladih sa premijerkom sa željom da omogući predstavnicima mladih direktno komuniciranje svojih potreba ka donosiocima odluka, te poziva i tebe da se priključiš!

Pored prilike da predstaviš potrebe svojih vršnjaka, ujedno možeš i da ponudiš predloge za unapređenje položaja mladih, jer su upravo mladi oni koji to najbolje znaju.

Kako navode iz KOMS, briga o mladima u Srbiji je u prethodnom periodu premeštena u novo ministarstvo, dok smo i dalje u procesu izmene i dopune Zakona o mladima, kao i donošenja nove Strategije za mlade, te je važno da institucije tokom ovih značajnih procesa ne zaborave svakodnevnu realnost mladih.

Zato se pridruži četvrtom Dijalogu, kako bi pred premijerku zajedno izneli trenutnu situaciju i predloge rešenja u vezi sa:

  1. Ekonomskim i stambenim osamostaljivanjem mladih 
  2. Bezbednošću i zdravljem mladih 
  3. Aktivnim učešćem mladih i obrazovnim politikama  

Ko može da se prijavi? 

Za učešće u Dijalogu, možeš se prijaviti:  

  • ako si mlada osoba od 15 do 30 godina, 
  • imaš relevantno iskustvo u udruženjima mladih i za mlade u javnom zagovaranju, pokretanju zajednice i promena, ili aktivizmu u gorenavedenim oblastima, 
  • ako te za učešće na Dijalogu predloži udruženje mladih ili za mlade sa teritorije Republike Srbije. 

Dakle, pri selekciji, KOMS će odlučivati o tvojoj prijavi u odnosu na tvoje relevantno iskustvo, a neophodno je da te za učešće nominuje udruženje mladih ili za mlade. 

Prijave se vrše putem forme koja se nalazi na ovom linku do 27. decembra 2022. 

Kako će izgledati proces? 

Svi mladi koji se prijave će proći kroz proces selekcije, nakon čega će uslediti: 

  • realizacija najmanje 6 konsultativnih sastanaka 
  • priprema učesnika i učesnica za dijalog u okviru odabranih oblasti kroz rad u grupama 
  • realizaciju niza aktivnosti u cilju konsultovanja sa drugim mladim ljudima u okviru tematskih oblasti Dijaloga  
  • realizacija završnog događaja Dijaloga sa premijerkom  

Konsultativni proces realizuje se u cilju obavljanja konsultacija sa drugim mladim ljudima, u čije ime će učesnici/e dijaloga razgovarati sa donosiocima odluka. Na ovaj način omogućava se šire učešće mladih u mapiranju prioriteta unutar tematskih oblasti dijaloga i mehanizama za njihovo ostvarenje. Biće realizovana najmanje šest konsultativnih sastanaka (uživo ili online) u kojima je obavezno učešće svih selektovanih delegiranih mladih kao i aktivan doprinos radu unutar tematskih oblasti; učesnici/e će zajedno raditi na pripremi i realizaciji dijaloga.    

Prilikom odabira učesnika/ca vodiće se računa o geografskoj rodnoj zastupljenosti.  

Mesto održavanja Dijaloga će biti naknadno potvrđeno predstavnicima mladih koji prođu proces selekcije. 

Prijave se vrše putem forme koja se nalazi na ovom linku do 27. decembra 2022. 

Za sva pitanja ili nedoumice, zainteresovani mogu kontaktirati koordinatorku za članstvo KOMS-a, Milju Zdravković, putem mejla [email protected] ili na broj +38169738445, radnim danima od 9 do 17 časova.