U završnoj fazi izrada Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Bečej za 2023-2025

0
48
Sa sastanka radne grupe
Sa sastanka radne grupe

Članovi radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej za period 2023 – 2025. godine tokom jula i avgusta intenzivno su prikupljali podatke za analizu stanja u oblasti borbe protiv korupcije u opštini Bečej, revidirali prethodni dokument i pripremali novi.

Predsednik opštine Bečej Vuk Radojević je početkom jula obrazovao radnu grupu, nakon čega su održani sastanci u cilju evaluacije realizacije prethodnog LAP-a. Uz to, predložene su i nove mere i aktivnosti koje bi novi dokument trebalo da sadrži.

-Novi LAP- bi trebalo da unapredi participaciju građana, kao i privrednog sektora u oblastima poput javnih nabavki i javno – privatnog partnerstva. Naime, predloženo je da se održavaju javne prezentacije plana nabavki, kao i  da se putem medija i drugim kanalima komunikacije javnost obaveštava o svim izmenama. To bi trebalo da ima pozitivne efekte na broj ponuđača u postupcima. Uz to, predloženo je da se formira mehanizam „građanski posmatrač“ koje će raditi po principu građanskog nadzornika, naravno, u skladu su novi zakonima. I ovaj mehanizam treba da unapredi transparentnost postupaka javnih nabavki. Takođe, potrebno je svu relevantnu dokumentaciju u vezi sa projektima javno – privatnog partnerstva redovno objavljivati na sajtu opštine, kao i redovnog ažurirati dokumentaciju. Kroz forum za dijalog sa građanima biće uređeno kako i kada se za konkretne projekte koje opština planira uključuju građani, jer je važno sagledati njihove potrebe kao korisnika tih usluga koje opštine poverava privatnim subjektima, rekli su iz Bečejskog udruženja mladih čiji su članovi deo radne grupe.

Uz to, bečejski antikorupcijski LAP imaće i deo o zaštiti životne sredine koji, na ovaj način, nema nijedna lokalna samouprava.

– Povećanje transparetnosti i smanjenje prostora za diskreciono odlučivanje je, za nas, prioritet u oblasti životne sredine, ističu iz BUM-a.

Zadatak radne grupe je da sprovede javnu raspravu i nakon toga dokument dostavi Opštinskom veću opštine Bečej radi utvrđivnja predloga i Skupštini opštine Bečej na usvajanje. 

 Bečejsko udruženje mladih je iniciralo formiranje Radne grupe i izradu lokalnog akcionog plana, u okviru projekta „Odluke po meri građana“, koji podržava Agencija za sprečavanje korupcije.