Izmena Statuta opštine Bečej na inicijativu BUM-a

0
122

Bečejsko udruženje mladih se u proteklih godinu dana zalagalo za izmenu Statuta opštine Bečej kako bi ovim pravim aktom opština bila u obavezi da i u narednim godinama obezbedi građanima učešće u planiranju dela budžeta za narednu godinu.

Podsetimo, od 2017. godine Bečejsko udruženje mladih u saradnji sa opštinom Bečej organizuje akciju „Budžet po meri građana: I ti se pitaš!“ zahvaljujući kojoj građani protekle dve godine mogu da predlažu i glasaju u koje projekte opština treba da investira.

Javna rasprava o Nacrtu Statuta opštine Bečej je u toku i traje sve do 25. decembra, do kada građani imaju pravo da pošalju svoje primedbe, predloge i komentare Radnoj grupi za izradu nacrta Statuta opštine, pismeno, popunjavanjem određenog obrasca koji se nalazi na sajtu opštine Bečej.