U toku fokus grupe o unapređenju položaja žena u opštini Bečej

0
52
Fokus grupa u Bačkom Gradištu

Bečejsko udruženje mladih u okviru projekta „Ka potpunijem sprovođenju rodno odgovornih politika u opštini Bečej“ trenutno realizuje fokus grupe sa ciljem da se dobije uvid u informisanost žena o aktivnostima koje se sprovode za unapređenje položaja žena u opštini Bečej.

Ovo je i prilika da se zapažanja i predlozi žena u kasnijoj fazi projekta predoče donosiocima odluka za potrebe izrade budžeta opštine Bečej za 2022. godinu.

Fokus grupe sa ženama na teritoriji opštine koje se trenutno realizuju, posebno sa pripadnicama osetljivih grupa žena, bave se procenom informisanosti i vidljivosti o lokalnom politikama, ali i prioritizacijom aktivnosti za finansiranje u 2022. godini. Fokus grupe će biti održane i sa predstavnicima i predstavnicima lokalnih institucija, od kojih su neke predviđene kao nosioci aktivnosti u Lokalnom akcionom planu.

Podsetimo da je Akcioni plan opštine Bečej za unapređenje položaja žena i rodnu ravnopravnost usvojen 2018. godine i važi do 2022. godine i da su njime, kroz prethodno realizovane fokus grupe sa ženama iz seoskih sredina, definisane oblasti koje je trebalo finansirati tokom ovih godina.

– Cilj fokus grupe koje realizujemo na teritoriji čitave opštine je da naše sugrađanke izdvoje i predlože šta bi u narednoj godini trebalo da se finansira iz opštinskog budžeta, šta su njihovi prioriteti, kao i da podele sa nama da li vide neke pomake u konkretnoj oblasti u protekle tri godine, navela je koordinatorka projekta Ana Aćimov.

Tema projekta je, dakle, finansiranje lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, odnosno oblasti koje su pre tri godine označene kao prioritetne, a one su: Unapređenje bezbednosti građana i građanki, unapređenje položaja seoskih žena, unapređenje usluga na teritoriji opštine Bečej kako bi u većoj meri odgovarale potrebama građana i građanki (na primer – zdravstvo, usluge Centra za socijalni rad, razne edukacije….), kao i povećane šanse devojčica i žena da se bave sportom.

Projekat „Ka potpunijem sprovođenju rodno odgovornih politika u opštini Bečej“ finansiran je od Austrijske razvojne agencije i SIDA-e, kroz program Gender Budget Watchdog Network.