U procesima donošenja odluka važno učešće građana

0
77

Sprovodeći projekat „Odluke po meri građana“, koji podržava Agencija za sprečavanje korupcije, Bečejsko udruženje mladih realizuje niz aktivnosti koje za cilj imaju povećanje transparetnosti i odgovornosti lokalnih vlasti, umanjenje koruptivnih rizika na lokalnom nivou i povećanje učešća građana u donošenju odluka.

U opštini Bečej se godinama unazad uspešno sprovodi akcija „Budžet po meri građana – I ti se pitaš“. Akcija je naročito važna jer građani donosiocima odluka neposredno, tokom okruglih stolova, mogu da predlažu i daju komentare u vezi sa tim šta je potrebno uraditi da bi odluke bilo po meri njihovoj meri, meri građana. Važno je uključiti u donošenje odluka i ugrožene grupe stanovnika, poput žena i mladih u seoskim sredinama.

Sprovedeći projekat „Odluke po meri građana“, koji podržava Agencija za sprečavanje korupcije, Bečejsko udruženje mladih sprovodi niz aktivnosti koje za cilj imaju povećanje transparetnosti, ali i odgovornosti lokalnih vlasti. Jedna od ključnih aktivnosti je izrada novog Lokalni antikorupcijski plan opštine Bečej, budući da je prethodni istekao. S tim u vezi radi se i na analizi prethodnog dokumenta i efekata koje je on doneo.

– Posebno je važno integrisati rodno odgovorne mere i mere nediskriminacije u mehanizme sprečavanja korupcije, rekla je Ana Aćimov iz projektnog tima Bečejskog udruženja mladih i dodala, pozivajući se na dokument  OEBS-a u kom se kaže: Jedna šira primena rodne prespektive na korupciju ukazuje na to da žene i muškarci nisu u jednakoj meri izloženi korupciji, ali i da korupcija sama po sebi ima različite uticaje na rodove. Različite uloge i odgovornosti žena i muškaraca u društvu znače da u nekim sferama muškarci imaju veći rizik od korupcije (npr. kao većina vlasnika kompanija ili neprijavljeni radnici). Međutim, žene obično imaju više interakcija sa javnim ustanovama i stoga su izložene drugim oblicima korupcije (kao što su korumpirane prakse u oblasti pružanja zdravstvene zaštite i obrazovanja).

Stoga je tim Bečejskog udruženja mladih, uključen i u izradu novog Lokalnog akcionog plana za ravnopravnost opštine Bečej, prvo tokom marta, pa tokom maja, u po dva navrata u svim naseljenim mestima učestvovao u razgovoru sa građankama gde je, između ostalog, bilo reči i o akciji „Budžet po meri građana“ i o „Građanskoj stolici“, kao i važnosti transparetnosti u radu lokalnih vlasti.

U Poljanici, u skladu sa brojem žitelja, najviše građana i građanki učestvuje u procesima donošenja odluka
U Poljanici, u skladu sa brojem žitelja, najviše građana i građanki učestvuje u procesima donošenja odluka

Lokalna samouprava u Bečeju je među opštinama i gradovima koja u značajnoj meri uvažava inicijative udruženja građana kojeza cilj imaju upravo podsticanje građanske participacije u donošenju odluka na lokalnom nivou. Zbog učešća organizacija civilnog društva u kreiranju lokalnih politika i zbog inovativnih mehanizama za građansku participaciju, lokalna samouprava u Bečeju je tokom 2022. godine visoko  ocenjena (nalazi se na drugom mestu od 17 lokalnih samouprava) i kroz metodologiju u okviru projekta „Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA” koji sa partnerima sprovodi Centar za evropske politike (CEP) i Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR).

Autori te analize pohvalili su opštinu Bečej i naveli sledeće: Prilikom izrade Lokalnog akcinog plana za borbu protiv korupcije predstavnici organizacija civilnog društva su bili uključeni u Radnu grupu za izradu dokumenta, javna raprava o nacrtu dokumenta je trajala 20 dana i podrazumevala je održavanje javne prezentacije na kojoj je predstavljen nacrt LAP-a. Sve zainteresovane strane su mogle izvršiti uvid u nacrt istog na zvaničnoj internet prezentaciji opštine ili u prostorijama opštinske uprave, te dostaviti svoje komentare, sugestije i predloge imejlom. Ovakvi nalazi su uslovili dodelu maksimalnih bodova za drugi element indikatora, navodi se u publikaciji.

-Posebno je važno u svi našim akcijama i mehanizmima da lokalna samouprava obezbedi preduslove, kao što je, na primer, blagovremeno objavljivanje dokumentacije koja je u skupštinskoj proceduri. Na taj način građani mogu na vreme da se pripreme ukoliko žele da učestvuju u sednici lokalnog parlamenta. Nažalost, tokom prošle godine je bilo nedoslednosti u objavljivanju materijala za sednice Skupštine opštine Bečej. Naše udruženje je u više navrata skretalo nadležnima pažnju na taj problem i to je, nakon, doduše, dužeg perioda, urodilo plodom, rekla je Ana Aćimov, članica Bečejskog udruženja mladih.

Bečejsko udruženje mladih će i tokom pripreme za naredni opštinski budžet dati važan doprinos povećanju građanske participacije. Osim analize prioriteta građana, u narednom periodu počeće se sa pripremama za reviziju starog i izradu novog akcionog plana za borbu protiv korupcije.