Trening „Kreativnim aktivizmom za ekološku i socijalnu pravdu“

0
13

Trening „Kreativnim aktivizmom za ekološku i socijalnu pravdu“ u organizaciji Bečejskog udruženja mladih (BUM) od 27. do 30. oktobra na Fruškoj gori okupio je dvadesetak aktivista i predstavnika organizacija civilnog društva.

Trening je bio namenjen aktivnim građanima i građankama, predstavnicima neformalnih grupa i organizacija civilnog društva, sa fokusom na one sa teritorije Vojvodine, koji su zainteresovani da usvoje nova znanja i veštine u mobilizaciji lokalnih zajednica u cilju povećanja aktivnog učešća građana i građanki u procesima donošenja odluka.

Prvog dana učesnici su kroz radionice prošli osnove dizajnerskog razmišljanja kao princip kreativnog rešavanja problema. Naredni dan je bio posvećen učešću građana u donošenju odluka i izradi propisa i dokumenata javnih politika na lokalnom nivou. Potom je predstavljen metodološki okvir za izradu i upravljanje javnim politikama na lokalnom nivou.

U nastavku je realizovana radionica „Od ideje do plana kampanje javnog zagovaranja“i praktična vežba „Izrada plana kampanje javnog zagovaranja na osnovu studije slučaja”. Tokom trećeg dana treninga učesnici su mogli da čuju o ekofeminizmu, kao i participaciji životinja u donošenju odluka kroz predavanje „Društvo živih bića“. Potom je bilo reči o mesnoj zajednici kao mestu neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi.

U narednom delu je dalje bilo reči o primerima dobre prakse participacije građana u procesima donošenja odluka, da bi se trening dan završio predavanjem o kreativnom aktivizmu i njegovim tehnikama za dosezanje društvenih promena. Poslednji dan treninga zaokružila su predavanja iz oblasti životne sredine i to sa sledećim temama: Uvod u zaštitu životne sredine i održivi razvoj, uticaj zagađenja na društvo i pojedinca uz merenje ekološkog otiska pojedinca.

Ostalo je da se kreiraju i sprovedu lokalne zagovaračke kampanje, uz korišćenje tehnika i razvijanja metodologije kreativnog aktivizma.