Trening jačanja kapaciteta organizacija mladih i za mlade u oblasti medijske pismenosti

0
274

Želite da radite na jačanju medijske pismenosti u vašoj lokalnoj zajednici? Vaša organizacija ima iskustva u radu sa mladima? Potrebne su vam dodatne veštine i znanja kada je u pitanju borba protiv lažnih vesti i dezifnormacija? 

Ovo je poziv za vas!

Bečejsko udruženje mladih u partnerstvu sa FakeNews Tragačem u okviru projekta „Medijski pismeni mladi protiv dezinformacija“ organizuje trening koji za cilj ima jačanje kapaciteta organizacija mladih i za mlade u oblastima medijske pismenosti i borbe protiv lažnih vesti.

Ovaj trening predstavlja nastavak prošlogodišnje kampanje „Medijsko opismenjavanje Srbije – MOPS“ i namenjen je predstavnicima organizacija koji direktno rade sa mladima i žele da razvijaju svoje veštine i znanja u navedenim oblastima.

– Ovaj četvorodnevni trening vodiće predstavnici BUM-a i redakcije FakeNews Tragača, a cilj treninga je osnaživanje OCD da samostalno, kroz principe neformalnog obrazovanja, razviju i realizuju radionice medijske pismenosti za mlade, ali i druge grupe građana u svojim lokalnim zajednicama. Unapređenjem kapaciteta, veština i znanja mladih umrežavamo omladinske organizacije oko zajedničkog cilja – podizanja svesti građana/ki o važnosti medijske pismenosti i borbe protiv dezinformacija, kažu organizatori.

Kroz trening će biti direktno osnaženo 20 predstavnika/ca OCD, a svaka organizacija može da prijavi po dva učesnika/ce treninga koji žele da rade na realizaciji radionica medijske pismenosti. Prijavi se!

Trening će se održati od 8. do 11. decembra na Tari, hotel „Omorika“. Troškove smeštaja, hrane i prevoza snose organizatori. 

Nakon treninga, polaznici/ce će realizovati radionice medijske pismenosti u svojim lokalnim zajednicama kako bi stečena znanja i veštine primenili direktno u praksi. Trening će biti ujedno i prilika da predstavnici OCD mladih i za mlade daju svoj doprinos u kreiranju novog alata za radionice medijske pismenosti koji se u okviru ovog projekta razvija i koji će biti dostupansvim zainteresovanima za korišćenje.

– Trenutno smo u procesu izrade alata u vidu igre koji će pomoći svim zainteresovanim organizacijama mladih i za mlade da realizuju radionice kroz principe neformalnog obrazovanja na temu medijske pismenosti na jedan zabavan i inovativan način. Učesnici/ce treninga će imati priliku da testiraju primenu alata, daju svoje sugestije i komentare na izmene, a krajnji produkt će biti od januara 2023. godine dostupan za sve koji žele da ga koriste u svom radu.

Prijave za učešće na treningu su otvorene putem onlajn formulara do 23. novembra. Proces selekcije će se odvijati do 25. novembra, nakon čega će projektni tim obavestiti samo kandidate i kandidatkinje koji prođu proces selekcije.

Rad Bečejskog udruženja mladih podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.

Drugi o našem treningu: