Treća redovna skupština na Borskom jezeru: BUM punopravna organizacija članica KOMS-a

0
16

Na trećoj redovnoj skupštini Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), od 22. i 23. januara na Borskom jezeru, Bečejsko udruženje mladih (BUM) predstavljale su delegatkinje Bojana Pejović i Ana Kosovac. Bečejsko udruženje mladih od ove godine postalo je punopravni član ove organizacije nacionalnog karaktera.

Prvog dana skupa, nakon podnošenja izveštaja za prethodnu godinu svih organa upravljanja KOMS-a o usvajanja istih, organizovan je rad u tematskim grupama. Organizovano je tri grupe u kojima se diskutovalo o odnosu Krovne organizacije mladih Srbije, Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) i asocijacija Kancelarija za mlade, zatim na temu formiranje unije mladih zemalja Zapadnog Balkana i na temu Zakona o volontiranju.

Drugog dana na dnevnom redu bile su izmene statuta i usvajanje predloga za njegovu izmenu.

Tokom dvodnevnih sastanaka mladi su imali priliku da razmene iskustva, unaprede, ali i započnu saradnju sa kolegama iz organizacija iz svih krajeva zemlje.

Inače, u KOMS se udružuju omladinske organizacije (organizacije koje čine mladi, koje rade sa mladima, za mlade i u interesu mladih) radi postizanja zajedničkih opštih ciljeva, a koje samostalnim delovanjem ne bi mogli postići, u koje se najčešće ubrajaju: jačanje pregovaračke pozicije mladih prema državi i njenim politikama za mlade, jačanje mehanizama za učešće mladih u donošenju odluka, jačanje mehanizma za predstavljanje opštih socio-ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih interesa mladih, porast informisanosti mladih i omladinskih organizacija – veća i potpunija mobilnost informacija, obezbeđivanje osnove za učešće mladih u međunarodnim forumima.