Svi problemi u životnoj sredini prvo i najjače udaraju na najugroženije

0
3

Životna sredina je zajednička i ona nije pitanje pojedinca, iako činjenje jedne osobe može da joj našteti, kao i čitavoj zajednici.

Sve je više problema u životnoj sredini i teško je fokusirati se samo na jedan. Svi oni prvo i najjače udaraju na najugroženije članova društva. O svemu ovome razgovarali smo sa Igorom Jezdimirovićem iz udruženja Inženjeri zaštite životne sredine.

Zdrava životna sredina je ljudsko pravo.

Nažalost, ozbiljno narušavanje životne sredine je sve vidljivije, pa kreativnom aktivizmu i nije danas tako teško da građanima predstavi probleme i posledice njenog narušavanja.