Svetski dan borbe protiv korupcije

0
37

Na današnji dan, 9. decembra obeležava se Svetski dan borbe protiv korupcije sa ciljem podizanja svesti javnosti o posledicama prouzrokovanim od strane korupcije.

Ovaj dan obeležava se od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije 2003. godine kako bi se pokrenulo suzbijanje problema koji predstavlja opasnost po čitavu zajednicu.

Ono što je ključno u suzbijanju korupcije jeste da shvatimo da to nije jednostavan zadatak i da je potrebno učešće svakog pojedinca. Treba da naučimo da ne okrećemo glavu na drugu stranu, već da se suočimo sa korupcijom i zajedno je pobedimo.

O tome koliko je ovo postala velika poteškoća, govore podaci navedeni u Globalnom baremetru korupcije za 2016. godinu. Kako je navedeno, manje od 1 odsto krivičnih dela korupcije u Srbiji bude prijavljeno, a broj optuženih i kažnjenih povodom toga čine još manji iznos. Građani Srbije korupciju smatraju trećim najvažnijim problemom na koji Vlada treba da utiče, odmah iza nezaposlenosti i ekonomije.

Prema istraživanju, razlozi za neprijavljivanje korupcije su strah od posledica, mišljenje da je teško dokazati korupciju, mišljenje da prijavljivanje nema efekta, da su službenici kojima se prijavljuje i sami korumpirani, a četvrtina građana čak i ne zna kome može podneti prijavu.

Zato je veoma važno posvetiti pažnju ovom problemu, ne samo danas, već i svakog dana kako bi se došlo do nekog pomaka. Iako je put suzbijanja korupcije dug i težak, zajedništvom ćemo postići pozitivne promene.

Veoma je važno da građani budu upoznati kako sa antikorupcijskim merama, tako i sa svojim pravima, kako bi se dalji razvoj korupcije zaustavio. Ukoliko ste svedok iste, nemojte okretati glavu i dozvoliti da stane na putu pravde i razvoja.

Bečejsko udruženje mladih je od 2011. godine deo Koalicije za nadzor javnih finansija i aktivno se bavi afirmacijom vladavine prava kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Transparentnost rada lokalne samouprave, participacija građana u procesima donošenja odluka, građanski nadzor javnih finansija, edukacija građana i građanki o štetnosti korupcije samo su neki od naših fokusa. BUM je u prethodnom periodu sproveo niz istraživanja u oblasti afirmacije vladavine prava koje se mogu pogledati na našem sajtu.

BUM je koordinirao kreiranje Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej, a zagovarao je i usvajanje mnogih pravilnika koji su uticali na povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave. Takođe, kroz mnoge treninge i aktivnosti, kao i implementacijom mehanizma participativnog budžetiranja, naše udruženje uticalo je na veću informisanost i participaciju građana i osnaživanje građanskog aktivizma u borbi protiv korupcije i afirmaciju vladavine prava.
Danas je opština Bečej najtransparentnija jedinica lokalne samouprave u Srbiji.