Sve više žena sa sela koristi besplatno savetovalište

0
13

Katarina Stojisavljević i Lidia Horvat od proleća ove godine organizuju psihološke radionice u selima opštine Bečej u okviru BUM-ovog projekta „Ka unapređenoj bezbednosti žena u opštini Bečej“.

Sagovornica portala MojBečej Stojisavljević kaže da su žene u seoskim sredinama zainteresovane i za kolektivne radionice, ali i za individualna savetovanja.

– Važno je da žene sa sela imaju dostupne usluge u svojoj zajednici, da se one pružaju kontinuirano, da budu u neformalnijem obliku, navodi Stojisavljević i dodaje da se u ulozi žrtve može naći bilo koja žena, odnosno da ne zavisi ni od materijalnog statusa, obrazovanja…

– Važno je da dođemo do svih žena u selima kojima je potrebna naša podrška. Poseban je izazov za čitav projektni tim da razgovaramo sa ženama koje su višestruko marginalizovane. Zato je važno da informacije stignu do njih i da im možemo ovu vrstu usluge pružiti do jeseni, objasnila je naša sagovornica.

Sve aktivnosti u okviru projekta „Ka unapređenoj bezbednosti žena u opštini Bečej“ su besplatne, a osim psihološkog savetovališta, tu su i edukativne i informativne radionice Centra za socijalni rad, kao kurs šivenja i učenje jezika sredine – srpskog ili mađarskog.

Projekat realizuje Bečejsko udruženje mladih (BUM) uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women u Srbiji u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu.

Drugi o našim aktivnostima:

  1. BUM: Sve više žena sa sela koristi besplatno savetovalište