Sve veće interesovanje za sportsku i omladinsku politiku na lokalu

0
14

Na seminaru u okviru projekta „Otvoreno o sportu – Aktivni mladi za transparentnije i odgovornije finansiranje sporta u Republici Srbiji“, u organizaciji Bečejskog udruženja mladih (BUM), učesnici iz nekoliko gradova i opština mogli su da se bliže upoznaju sa zakonskim okvirom i praksom u sistemu sporta i omladine.

Predstavnice Krovne organizacije mladih Srbije Miljana Pejić i Milica Borjanić govorile su o Zakonu o mladima i prvoj deceniji tog zakona – šta je doneo i kakve izmene su potrebne, dok je bilo reči i o omladinskoj politici na lokalnom nivou, kao i analizi koja je u toj oblasti publikovana.

Sonja Stamenović, samostalna savetnica u oblasti obrazovanja i sporta govorila je o značaju sporta u lokalnoj zajednici i javnom zastupanju, obrazovanju i sportu u funkciji razvoja mladih, kao o sportu u Srbiji i zemljama u okruženju, te izazovima u razvijanju sportske politike u godinama pred nama.

Učesnici su mogli da čuju i o praksi lokalnih samouprava u Srbiji o kojoj govori BUM-ova analiza budžetskog programa 14 – razvoj sporta i omladine, te da vide praktične primere koji su pribavljeni na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Seminar je održan od 7. do 10. oktobra na Mokroj gori kao deo projekta „Otvoreno o sportu – Aktivni mladi za transparentnije i odgovornije finansiranje sporta u Republici Srbiji“.

Jedan od specifičnih ciljeva projekta je podizanje kapaciteta i nivoa saradnje predstavnika omladinskih udruženja, sportskih organizacija i medija za borbu protiv korupcije, analizu i monitoring javnih finansija na lokalnom nivou, sa posebnim akcentom na finansiranje omladine i sporta, kroz prenošenje znanja i iskustava, te i podizanje nivoa transparentnosti lokalnih budžetskih procesa i uporedna analiza realizacije budžeta sa fokusom na budžetske linije za omladinu i sport.