Sve što treba da znaš da bi kreirao budžet po svojoj meri!

0
98

Kao što smo ranije pisali, kampanja „Budžet po meri građana – I ti se pitaš“ je u toku, a glasački dani za budžetske prioritete se polako približavaju i očekuju nas 26. i 27. novembra.

Ukoliko ste propustili prethodne tekstove o lokalnom budžetu i participaciji, kao i neki od okruglih stolova, u tekstu pred vama objedinili smo sve što treba da znate o budžetiranju i kako vi možete da doprinesete kreiranju budžeta opštine Bečej.

Šta je lokalni budžet i odakle novac u njemu?

Budžet je dokument koji predstavlja spisak planiranih prihoda i rashoda jedne lokalne zajednice za određeni vremenski period i on se obično planira na period od godinu dana. U budžetu možemo videti koliko novca će u jednoj godini otići na zdravstvo, obrazovanje, kulturu, mlade, sport, plate zaposlenih, investicije i drugo.

Budžetski novac dolazi od poreza koji plaćaju građani i poslovni sektor. Budžet se puni od poreza na dohodak, dobit, kapitalne dobitke, porez na imovinu… Dakle – novac u budžetu stvaraju građani, a lokalna samouprava ga utvrđuje i troši.

Šta je participativno budžetiranje?

Participativno budžetiranje jeste mehanizam koji omogućava direktno učešće građana u kreiranju budžeta, te na taj način građani imaju priliku da sarađuju sa lokalnim vlastima i da zajedno odlučuju kako će se deo novca za investiciji trošiti.

Ovim putem, građani dobijaju mogućnost da ukažu na probleme koje uočavaju u zajednici i za koje je potrebno izdvojiti novac iz lokalnog budžeta.

U suštini, kroz ovaj mehanizam građani su ti koji određuju budžetske prioritete. Prednost je što sve grupe građana imaju priliku da učestvuju u kreiranju budžeta jednostavno i putem interneta.

Na ovaj način stvara se kvalitetniji život zajednice i povećava se transparentnost rada lokalne samouprave.

Koliki je budžet opštine Bečej?

Ukupni budžet opštine Bečej za 2022. godinu, prema poslednjem rebalansu, iznosi 1,84 milijarde dinara u koje spadaju svi planirani prihodi i rashodi u ovoj godini.

Važno je napomenuti da 62,2 odsto ukupnih prihoda u budžetu čine porezi građana i privrede, dok ostatak novca čine prihodi od imovine, transferi i donacije, i drugi prihodi koji se raspoređuju u skladu sa prioritetima.

Ovi prihodi u lokalnom budžetu se raspoređuju u skladu sa prioritetima za narednu godinu. Kako?

  • 19,6% ukupnog budžeta opštine Bečej odlazi na zaposlene u lokalnoj samoupravi
  • 0,6% budžeta ulaže se u zaštitu životne sredine
  • 2,1% odlazi na zdravstvo
  • 6,9% izdvaja se na kulturu i informisanje

A koliko se ulaže u mlade?

Postoji poseban deo budžeta koji pokazuje koliko opština planira da uloži u brigu o mladima tokom jedne godine. Iako i mladi koriste usluge obrazovanja i zdravstva, posebno se odvaja deo novca za unapređenje položaja mladih, kao posebne društvene kategorije koja ima svoje potrebe i probleme.

Kada je u pitanju procenat koji odlazi za razvoj sporta i omladine iz lokalnog budžeta izdvojeno je 169 miliona dinara, što je 9,2 odsto ukupnog budžeta! Od toga je za omladinsku politiku izdvojeno 12,6 miliona dinara, dok je ostatak novca otišao na sport.

Od 12,6 miliona dinara koji se izdvajaju za razvoj omladine u opštini Bečej samo za aktivnosti i rad Kancelarije za mlade odlazi 11 miliona dinara.

Zašto je važno da ovo znaš? Zato što mladi najbolje znaju koje su njihove potrebe i koji problemi su prioritet za rešavanje, te je važno da se uključe u kreiranje budžeta kako bi deo budžeta za mlade bio utrošen na potrebe i probleme sa kojima se mladi u Bečeju suočavaju.

Zašto je važno da se uključimo?

Zato što kvalitet građana i građanki zavisi od toga kako su definisani budžetski prioriteti, te se kroz participativno budžetiranje uključuju u javni život, procese donošenja odluka, raspodelu sredstava i nadzor trošenja budžeta.

Uz to, građani usvajaju nova znanja i veštine kada je kreiranje i potrošnja budžeta u pitanju i direktno utiču na poboljšanje kvaliteta života u zajednici.

Kako da se uključimo?

Ako si stigao/la do kraja ovog teksta, tvoje uključivanje je počelo! Sledeći korak je da se pridružiš akciji „Budžet po meri građana – I ti se pitaš“ i da predložiš svoje budžetske prioritete putem linka.

Nakon što se svi prioriteti prikupe, formiraće se glasački listići, a onda je preostalo da se uključiš u glasanje za budžetske prioritete 26. i 27. novembra, što možeš učiniti onlajn putem sajta participativni-budzet.rs ili uživo u svojoj mesnoj zajednici, o čemu ćemo svakako dodatno pisati!

Kada se glasanje završi i predlog budžeta oformi, uslediće i javna rasprava, kao još jedan mehanizam učešća, gde možeš izneti svoja mišljenja i žalbe na predloženi budžet.

Akciju „Budžet po meri građana – I ti se pitaš“ sprovodi Bečejsko udruženje mladih u cilju povećanja učešća građana u donošenju odluka i kreiranju lokalnog budžeta, te transparentnosti rada lokalne samouprave i samog budžetskog procesa. Od ove godine, posebno će se ispratiti učešće žena i mladih u opštini u kreiranju lokalnog budžeta.