Sve je spremno za osnivanje Socijalno – ekonomskog saveta opštine Bečej

0
72

Uoči osnivanja Socijalno – ekonomskog saveta opštine Bečej sredinom decembra organizovan je seminar na temu radnih prava, kao i mogućnostima koje pruža udruživanje poslodavaca, ali i o Poglavlju 19 (socijalna politika i zapošljavanje) na putu Srbije ka Evropskoj uniji.

Pored toga, na seminaru je bilo reči i o principima, te praksi, ali i pogodnostima funkcionisanja ovakvog tela na lokalnom, u čijem su sastavu predstavnici lokalne samouprave, poslodavci i sindikati, govorio je Vladimir Aksentijević iz Socijalno – ekonomskog saveta grada Užica.

-Apelujem da se privrednici zainteresuju za rad budućeg Saveta i da doprinesu idejama kojima možemo zajedno da unapredimo naše okruženje i infrastrukturu, rekao je jedan od učesnika seminara preduzetnik Robert Kovač i dodao da privrednici i preduzetnici imaju velika opterećenja, a među njima i nameti.

Radnik koji proizvodi treba da bude motivisan, da bude zdrav, da voli da dođe na posao, a to sve treba da bude za sopstvenu dobrobit, ali za poslodavca, kaže Ljiljana Tanasković Jović, predsednica Veća Saveza samostalnih sindikata u opštini Bečej.

-Firme po zakonu ne mogu da zabrane formiranje sindikata, ali većina skreću pažnju da to ne treba, da to nije dobro. Treba da se održi još par sastanaka i da se formira Savet sa ljudima koji hoće da učestvuju i da pokažu drugima i njihovim zaposlenima da je to dobra stvar. Mi smo partneri u ovom socijalnom dijalogu, navela je Tanasković Jović.

Od Socijalno – ekonomskog saveta se očekuje da bude inicijator tema i ideja za unapređenje položaja, naveo je Dragan Kovačev, član Opštinskog veća opštine Bečej zadužen za privredu i preduzetništvo.

-Mislim da je ovo sad prava prilika da privreda dođe i iskaže svoje probleme konkretno i da to dopre direktno do lokalne samouprave i do organa koji odlučuju, naveo je Kovačev.

Ciljevi osnivanja ovakvog tela su razmena mišljenja i informacija i zauzimanje zajedničkih stavova o pitanjima iz nadležnosti organa lokalne samouprave koja utiču na položaj zaposlenih, poslodavaca i građana. Cilj je i razvoj i unapređivanje kolektivnog pregovaranja nivou opštine – grada, praćenje stanja, razmatranje pitanja i zauzimanje zajedničkih stavova u vezi sa politikom zapošljavanja, zaštitom radne i životne sredine, kao i zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti, uz praćenje, ocenjivanje i davanje mišljenja o uticaju promena cena i visina zarada na položaj zaposlenih i poslodavaca.

– Da se unapredi položaj preduzetnika u našoj opštini, da se smanji rad na sivo, ali je veoma bitno smanjiti poreze na zarade i parafiskalne namete, to bi bili benefiti učešća preduzetnika u ovom telu, rekao je Goran Relić, predsednik Opšteg udruženja preduzetnika Bečej.

Formiranje Socijalno – ekonomskog saveta u Bečeju iniciralo je Bečejsko udruženje mladih.

O osnivanju saveta:

  1. Radna prava: Propisi dobri, sudska praksa neujednačena, a problemi veliki
  2. Formiranje lokalnog Socijalno – ekonomskog saveta u opštini Bečej interes svih
  3. Socijalno – ekonomski savet: Dijalog u korist čitave zajednice
  4. Opština Bečej: Uskoro osnivanje socijalno-ekonomskog saveta (?)