Strateški plan

OPŠTA STRATEŠKA PLATFORMA IDENTITETA BUM-A ZA PERIOD 2015.-2017.

VREDNOSTI BUM-A: Odgovornost, Transparentnost, Otvorenost, Ravnopravnost, Hrabrost

ATRIBUTI BUM-A: Perspektivnost, Motivisanost, Efikasnost, Stručnost, Upornost

OPIS UDRUŽENJA: Prepoznat akter u društvu koji deluje u skladu sa programskim oblastima udruženja gde se okupljaju pretežno mladi ljudi koji odgovaraju na potrebe i problem građana/ki.

PROGRAMSKE OBLASTI UDRUŽENJA:

 • Omladinski rad
 • Afirmacija vladavine prava
 • Razvoj lokalne zajednice
 • Javno informisanje

BENEFITI ČLANSTVA UDRUŽENJA:

 • Oplemenjivanje sredine
 • Neformalno obrazovanje
 • Poboljšanje položaja mladih
 • Obogaćivanje slobodnog vremena mladih različitim sadržajem
 • Prilike za lični rast i razvoj
 • Konstruktivno usmeravanje ideja i energije
 • Načini za kreativno izražavanje mladih
 • Opšta društvena korist pojedinaca/ki i grupa mladih
 • Prilika za druženje i upoznavanje vršnjaka/kinja

VIZIJA: Proaktivno društvo koje odlikuje uređen sistem i kvalitetan život građana/ki Republike Srbije

MISIJA: Poboljšanje kvaliteta života građana/ki putem društveno odgovornog delovanja.

OPŠTI CILJ: Osnaživanje i samoaktualizacija građana/ki za aktivno učešće u zajednici putem omladinskog rada, zagovaranja, javnog informisanja, aktivizma, očuvanja kulturnog nasleđa i životne sredine, promocije sporta za sve i afirmaciju vladavine prava i tolerancije.

 CILJNE GRUPE/KORISNICI/E:

 1. MLADI-u skladu sa Zakonom o mladima
 2. GRAĐANI/KE-svi građani/ke Republike Srbije
 3. PRIVREDNI SEKTOR-firme, preduzetnici,
 4. JAVNI SEKTOR- lokalna samouprava, pokrajinski organi, republičke institucije
 5. MEDIJI-lokalni, pokrajinski, republički
 6. UDRUŽENJA GRAĐANA/KI-lokalna, pokrajinska, republička, međunarodna i mrežna udruženja/savezi.

DEFINICIJA LOKALNE ZAJEDNICE: Lokalna zajednica je skup ljudi teritorijalno i interesno povezanih u relativno uređenom sistemu.

PRETHODNI PERIOD RADA UDRUŽENJA: 2010.-2014.

PERIOD KOJI OBUHVATA OVAJ STRATEŠKI DOKUMENT: 01.01.2015.-31.12.2017.

 

PROGRAMSKE OBLASTI DELOVANJA BUM-A

OMLADINSKI RAD:

 • Neformalno obrazovanje*
 • Aktivizam/volonterizam*
 • Omladinska politika
 • Karijerno informisanje
 • Zapošljivost mladih
 • Profesionalizacija omladinskog rada
 • Međunarodni omladinski rad (ERASMUS +)
AFIRMACIJA VLADAVINE PRAVA:

 • Nadzor javnih finansija*
 • Javno zagovaranje*
 • Transparentnost i odgovornost
 • Edukacija građana/ki i predstavnika/ca vlasti
 • Građanski savet za javne finansije
RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE:

 • Turizam
 • Sport i sport za sve*
 • Zaštita životne sredine
 • Kultura*
 • Humanitarni rad*
 • Zdravstvo
 • Bezbednost
 • Socijalno preduzetništvo
JAVNO INFORMISANJE:

 • Istraživačko novinarstvo*
 • Svakodnevno informisanje*
 • Omladinsko novinarstvo*
 • Građani/ke za medije

 *programske podoblasti na koje bi trebalo da se stavi težište u narednom projektnom periodu (2015.-2017.)

 

  

 

UPRAVLJAČKA STRUKTURA BUM-A

SKUPŠTINA-koja odlučuje o vrsti članstva i donosi odluke; Vrste članstva: pridruženi, punopravni, počasni članovi/ice
UPRAVNI ODBOR (UO)-broji 5 članova/ica-svaki/a član/ica će biti u narednom projektnom periodu kompetentan i nadležan za određenu oblast delovanja BUM-a
NADZORNI ODBOR-broji 3 člana/ice
IZVRŠNI DIREKTOR/ICA
GRAĐANSKI SAVET ZA JAVNE FINANSIJE
REDAKCIJA
OSTALI LJUDSKI RESURSI-ZAPOSLENI/E, SARADNICI/E ITD.

 

 

 

SWOT ANALIZA BUM-A I LOKALNE ZAJEDNICE
SNAGE SLABOSTI
TIMSKI RAD

PREPOZNATLJIVOST

POVERENJE GRAĐANA/KI

PODRŠKA GRAĐANA/KI

BROJNOST ČLANSTVA

ENTUZIJAZAM

RAZNOLIKOST ČLANSTVA

KOMPETENCIJE

DELOVANJE U RAZLIČITIM OBLASTIMA

EFIKASNOST

RELEVANTNOST

NAGRADE

MNOŠTVO IDEJA

NEDOSTATAK DELEGIRANJA ODGOVORNOSTI

NE ZNAMO DA KAŽEMO NE

NEDOSTATAK KOMUNIKACIJE, PROSTORA, MOTIVACIJE, VREMENA

LOŠE UPRAVLJANJE VREMENOM LJUDSKIH RESURSA

 

PRILIKE PRETNJE
VEĆI PROJEKTI

OSNAŽIVANJE MLAĐEG ČLANSTVA

BOLJI PROSTOR

NOVINE MOJBEČEJ

ULAGANJE U KOMPETENCIJE OMLADINSKIH RADNIKA/CA, BORBE PROTIV KORUPCIJE ITD.

USLUŽNA ŠTAMPA

MEĐUNARODNA PARTNERSTVA

NAGRADE

NOVI PROGRAMI

OSIPANJE ČLANSTVA

NEODOBRAVANJE PREDLOGA PROJEKATA

ZASTRAŠIVANJE (BORBA PROTIV KORUPCIJE)

PROSTOR

IZOSTAJANJE IMPLEMENTACIJE STRATEŠKOG PLANA

IZOSTAJANJE PODELE ULOGA U SKLADU SA STRATEŠKIM PLANOM

MEDIJSKI LINČ

TUŽBE

 

  

 

AKCIONI PLAN BEČEJSKOG UDRUŽENJA MLADIH ZA TROGODIŠNJI PERIOD (2015.-2017.)

-svi specifični ciljevi imaju rok realizacije godinu dana!-

PROJEKTNA GODINA 2015.

   

Opšti cilj: rad na unapređenju i proširenju ljudskih resursa, organizacije, tehničih i prostornih kapaciteta, kao i na sistematskom poboljšanju položaja ciljnih grupa.

 

Specifični cilj 1. Unapređenje i proširenje ljudskih resursa kroz jasnu sistematizaciju, ulaganje u kompetencije i obezbeđivanje finansijske održivosti.

      Aktivnosti:

 • Sistematizacija ljudskih resursa kroz revidiranje članstva, podelu odgovornosti, organizovanje redovnih sastanala i izveštavanja
 • Unapređenje kompetenci kroz kreiranje individualnih godišnjih planova
 • Obezbeđivanje finansijske održivosti kroz fundraising za ljudske resurse (u sklopu konkretnih aktivnosti i dve konkretne uloge: grafički dizajner i PR)

   

Specifični cilj 2. Proširenje tehničkih i prostornih kapaciteta

    

 Aktivnosti:

 • Zagovaranje obezbeđivanja korišćenja javnih prostora za potrebe rada BUM-a
 • Obezbeđivanje tehničke opreme
 • Razvijanje android aplikacije za mobilisanje zajednice

   

Specifični cilj 3. Unapređenje javnog informisanja

    

Aktivnosti:

3.1. Štampano mesečno izdanje MojBečej

3.2. Oformiti MojBečej redakciju

3.3. Razvoj marketinga na MojBečej portalu i BUM sajtu

3.4. Informisanje građana/ki Vojvodine putem sajta budžeti.rs

3.5. Sprovođenje istraživačkog novinarstva

   

Specifični cilj 4. Kontinuirano sprovođenje omladinskog rada

    

Aktivnosti:

4.1. Kreiranje metoda praćenja interesovanja mladih

4.2. Informisanje i mobilizacija mladih

4.3. Pružanje kontinuirane podrške članovima/cama BUM-a

4.4. Realizacija programa neformalnog obrazovanja baziranih na potrebama mladih

4.5. Proširenje omladinskog rada na međunarodni nivo kroz ERASMUS + program

   

Specifični cilj 5. Očuvanje (negovanje) tradicionalnih aktivnosti BUM-a

    

 Aktivnosti:

 • Realizacija akcije za Dan Zaljubljenih: Februar
 • Realizacija Sajma obrazovanja: Mart
 • Realizacija akcije Uskršnji BUM: April
 • Realizacija humanitarne izložbe kucnih ljubimaca: Maj
 • Realizacija ekološke akcije „Da nam svima bude draža, čista Tiska plaža“: Jun
 • Realizacija turnira u malom fudbalu Joga Bonito: Jul
 • Obeležavanje Međunarodnog dana mladih kroz realizaciju „Igara bez granica“ i akcije „Da zaživi centar sivi“: Avgust
 • Realizacije Vojvođanske Olimpijade Starih sportova: Avgust
 • Učešće u programu Dečije nedelje: Oktobar
 • Realizacija humanitarnog maskenbala: Oktobar
 • Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv side: Decembar

   

Specifični cilj 6. Afirmacija vladavine prava

    

Aktivnosti:

6.1. Izrada metodologije i plana rada za kontinuirano nadziranje javnih finansija

6.2. Osnaživanje i unapređenje Građanskog saveta za javne finansije

6.3. Osnaživanje građana/ki, institucija, medija, preduzetnika/ca za aktivno učešće u oblastima javnih finansija

6.4. Zagovaranje i proaktivno delovanje

6.5. Poboljšanje rada, unapređenje saradnje i pozicioniranje nivoa odgovornosti institucija

6.6. Istraživanje nivoa informisanost građana/ki

6.7. Osnivanje i otvaranje A.L.A.C.

Specifični cilj 7. Rad na osnaživanju kapaciteta neformalne mreže razvijanja rodno odgovornih politika

    

 Aktivnosti:

7.1. Zagovaranje i proaktivno delovanje

7.2. Unapređenje saradnje i podizanje nivoa adgovornosti institucija

7.3. Osnaživanje građana/ki, institucija, medija za učešće u afirmaciji rodno odgovornih (senzitivnih) politika

PROJEKTNA GODINA 2016.

   

Opšti cilj: Dalji rad na unapređenju ljudskih resursa udruženja, sistematskom poboljšanju položaja ciljnih grupa, sa akcentom na razvijanje platforme za kreiranje uslova za otvaranje omladinskog centra u Bečeju.

  

Specifični cilj 1. Dalje unapređenje ljudskh resursa kroz ulaganje u kompetence i obezbeđivanje finansijske održivosti

 

Aktivnosti:

 • Dalje unapređenje kompetencija kroz kreiranje individualnih godišnjih planova
 • Obezbeđivanje finansijske održivosti kroz fundraising za ljudske resurse udruženja
Specifični cilj 2. Dalje unapređenje javnog informisanja

 

Aktivnosti:

2.1. Sprovođenje marketinga na međuopštinskom nivou kroz portal i novine

2.2. Istraživanje izborne kampanje 2016.

2.3. Unapređenje sajta Budžeti.rs na republičkom nivou

    

Specifični cilj 3. Dalje kontinuirano sprovođenje omladinskog rada

  

 Aktivnosti:

3.1. Sprovođenje istraživanja o interesovanjima mladih

3.2. Dalje informisanje i mobilizacija mladih

3.3. Dalje pružanje kontinuirane podrške članovima/icama BUM-a

3.4. Realizacija programa neformalnog obrazovanja baziranih na potrebama mladih

3.5. Sprovođenje međunarodnog omladinskog rada kroz program ERASMUS+

Specifični cilj 4. Očuvanje (negovanje) tradicionalnih aktivnosti BUM-a

   

 Aktivnosti:

4.1. sprovođenje svih aktivnosti navedene u okviru ovog specifinog cilja za 2015. godinu

Specifični cilj 5. Afirmacija vladavine prava

    

 Aktivnosti:

5.1. Sistemsko nadziranje javnih finansija

5.2. Efikasno funkcionisanje Građanskog saveta za javne finansije

5.3. Dalje osnaživanje građana/ki institucija, medija i preduzetnika/ca za aktivno učešće u oblastima javnog finansiranja

5.4. Monitoring izbornog procesa tokova novca

5.5. Dalje poboljšanje rada, unapređenje saradnje i podizanje nivoa odgovornosti

5.6. Proširenje android aplikacije za mobilisanje zajednice na međuopštinskom nivou

5.7. Monitoring informisanja i rada medija

5.8. Kontinuirani rad A.L.A.C.

Specifični clij 6. Razvijanje platforme za kreiranje uslova za otvaranje omladinskog centra u Bečeju

 

Aktivnosti:

6.1. Istraživanje potreba za otvaranje Omladinskog centra u Bečeju

6.2. Uspostavljanje međusektorske radne grupe koja će se baviti ovom temom

6.3. Kreiranje policy dokumenta

6.4. Zagovaranje za kreiranje uslova za otvaranje omladinskog centra u Bečeju

   

Specifični cilj 7. Dalje unapređenje rada mreže

    

Aktivnosti:

7.1. Realizacija projekata mreže i kontinuirani rad

PROJEKTNA GODINA 2017.

 

Opšti cilj: Kreiranje uslova za otvaranje Omladinskog centra u Bečeju, uz održivo sistematsko poboljšanje položaja ciljnih grupa i BUM-a

 

Specifični cilj 1. Održivost javnog informisanja

 

Aktivnosti:

 • Proširenje kapaciteta redakcije kroz formiranje istraživačkog tima
 • Obezbeđivanje raznovrsnosti medijskih sadržaja (tehnika: tekst, radio, video, net, istraživački rad)
 • Uspostavljanje komercijalne samoodrživost
 • Proširenje portala Budžeti.rs na javna preduzeća i institucije
Specifični cilj 2. Nastavak očuvanja tradicionalnih aktivnosti BUM-a

 

Aktivnosti:

Specifični cilj 3. Održivost afirmacije vladavine prava

2.1. Sprovođenje svih aktivnosti navedene u okviru ovog specifinog cilja za 2015. i 2016. godinu

 

Aktivnosti:

3.1. Sistemski nadzor javnih finansija

3.2. Relevantnost Građanskog saveta za javne finansije kao regulatornog aktera u društvu

3.3. Dalje poboljšanje rada, unapređenje saradnje i podizanje nivoa odgovornosti institucija

3.4. Osnaživanje građana/ki, institucija, nedija, preduzetnika/ca za aktivno učešće u oblastima javnih finansija

Specifični cilj 4. Održivost sprovođenja omladinskog rada

 

Aktivnosti:

4.1. Održivost sprovođenja metoda istraživanja interesovanja mladih, informisanja i mobilizacije

4.2. Unapređenje kapaciteta ljudskih resursa za kontinuiranu podršku članovima/icama BUM-a (osnaživanje novih omladinskih radnika/ica) i sprovođenje programa neformalnog obrazovanja

Specifični cilj 5. Kreiranje uslova za otvaranje Omladinskog centra u Bečeju

4.3. Realizacija programa ERASMUS + kroz EVS i NFO obuke 

Aktivnosti:

5.1. Unapređenje i proširenje kapaciteta ljudskih resursa za rad u Omladinskom centru

5.2. Dugoročni memorandumi o saradnji neophodni za rad Omladinskog centra

5.3. Osmišljavanje godišnjeg akcionog plana rada Omladinskog centra

5.4. Fundraising za osposobljavanje Omladinskog centra za rad

5.5. Promotivna kampanja ideje i namene Omladinskog centra

Specifični cilj 6. Održivost rada mreže za rodnu ravnopravnost

 

Aktivnosti:

6.1. Realizacija programa mreže i kontinuirani rad

 

 

PRILOG 1. PREDLOG PROJEKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA U SKLADU SA KONKURSOM BEČEJSKOG UDRUŽENJA MLADIH

1.1. Istraživanje/procena i kreiranje preseka dosadašnjeg rada udruženja

-Istraživanje ovog tipa se radi tokom prvog dela strateškog planiranja. Kandidat za facilitatora je po ovom konkursu predložio 2 agende za strateško planiranje koje je visoko preporučljivo da se sprovede iz dva dela. Prvi deo će pokriti analizu lokalne zajednice, izlistavanje i komunikacija oko problema i izazova na koje je udruženje nailazilo u svom prethodnom periodu rada, SWOT analizu, analizu prethodnih partnera itd. Ovaj deo pravljenja preseka prošlosti udruženja je neophodno radi kreiranja smernica i temelja za drugi deo strateškog planiranja gde će fokus biti na kreiranje opštih preporuka za različite oblasti udruženja, kao i AKCIONOG PLANA udruženja za nadolazeći period u budućnosti za koji se predstavnici/ce udruženja opredele.

1.2. Kreiranje projektnog portfolija udruženja

-Projektni portoflio udruženja je deo strateškog dokumenta udruženja. Predstavlja tabelarni hronološki prikaz svih projekata koji su bili finansirani od strane donatora od osnivanja udruženja. On je deo strateškog dokumenta koji se zove ANEX ili PRILOG u okviru dokumenta. Omogućava pregled svih realizovanih projekata udruženja bez obzira na njihov obim i prirodu. Tabela je podeljena u kategorije koje treba ispuniti-ime projekta, period realizacije, za koju ciljnu grupu je bio namenjen, odobrena sredstva, opšti cilj projekta, donatori. Dodatne kategorije se mogu uneti u skladu sa potrebama i predlozima udruženja. Na ovom dokumentu najviše rade predstavnici/ce upravnog odbora udruženja, kao i članovi/ce stalnog menadženta. Radi se od kuće, uz podršku facilitatora on line. Ovaj deo može da krene da se radi čim facilitator da smernice, već na prvom delu strateškog planiranja i rok za završetak rada od strane predstavnika menadžementa i UO je 7 dana nakon sprovedenog drugog dela strateškog planiranja.

1.3. Sprovođenje procesa strateškog planiranja u dogovoru sa korisnicima/cama strateškog planiranja

-U prilogu ove dokumentacije nalazi se predlog agendi dvomodularnog strateškog planiranja koji bi trebao da se sprovedu u različitim periodima tokom Decembra meseca 2014. godine. Ovo je predloženo radi neophodnog vremena za reflektovanje korisnicika/ca strateškog planiranja na sprovedeni prvi deo, kako bi imali dovoljno vremena da dodaju i/ili isprave dodatne komentare/predloge sa prvog dela i da porazmisle o preporukama koje treba da se donesu na drugom delu. Ovaj period je neophodan i radi evaluiranja prvog dela strateškog planiranja, kako bi facilitator dodatno poboljšao facilitatorski stil i sledeću agendu spram novonastalih potreba korisnika/ca.

-Facilitacija procesa strateškog planiranja je drugačiji proces od vođenja treninga u smislu da tokom strateškog planiranja vežbanje nekih veština i dobijanje novih znanja nije cilj, već refleksija na prethodni projektni period organizacije, targetiranje izazova i donošenje konstruktivnih i konkretnih predloga za dalji rad i poboljšanje istog u budućnosti. Cilj strateškog planiranje je dobijanje finalnog strateškog dokumenta, dakle produkt (ne proces).

-Predlažem da na strateškom planiranju bude prisutno 15 ljudi iz sledećih redova: 3 iz upravnog odbora udruženja, 3 iz menadžmenta/zaposleni, 3 iz omladinskih-volonterskih struktura, 3 iz prethodnih saradničkih inicijativa i projekata i 3 iz medija. 2/3 prisutnih treba da su i predstavnici/ce lokalne/ih zajednice/a u kojoj/ima UG ostvaruje svoje ciljeve i aktivnosti. Ovo je podložno promeni usled dostupnosti ljudskih resursa udruženju.

-Proces strateškog planiranja partnerski projekat udruženja, donatora i facilitatora koji zajedno rade na kreiranju strateškog dokumenta. Facilitator podleže obavezama i odgovornostima u skladu sa objavljenim konkursom i potpisanim ugovorom od strane poslodavca.

1.4. Izveštavanje spram postavljenih uslova udruženja

-Pored svih navedenih zaduženja i odgovornosti u ulozi facilitatora ću poštovati uslove unutrašnjih politika udruženja i radiću u skladu sa procedurama udruženja. Nakon sprovedenog strateškog planiranja u roku od 7 punih dana ću kreirati i opšti završni izveštaj i taj završni izveštaj će biti inkorporiran u strateški dokument. Izveštaj će biti u narativnoj formi, dužine jedne strane A4 formata, font Times New Roman, veličina fonta 12. Izveštaj će biti dostupan svim zainteresovanim stranama nakon kreiranja. Prigovori na izveštaj će biti mogući u roku od 1 dan nakon predatog izveštaja. Ukoliko udruženje nema ili ne predloži neku svoju proceduralnu formu izveštaja, facilitator će kreirat izveštaj spram svoje prakse u koji će uključiti tehničke detalje, refleksiju na proces planiranja, komunikaciju koja tekla sa poslodavcem i opšte preporuke za upravljanje dokumentom. Facilitator zadržava pravo da usled nepredviđenih okolnosti (bolest, vremenske nepogode, tragični slučajevi u porodici, dobijene stručne stipendije, neplanirana službena putovanja i sl.) u skladu sa dogovorom sa poslodavcem informiše blagovremeno poslodavca i menja dinamiku rada i eventualno prolongira proces strateškog planiranja.

1.5. Održiva on line/telefonska konsultativna komunikacija sa upravljačkom strukturom udruženja

-Obavezna tokom celokupnog perioda strateškog planiranja u svakom momentu radi svakog vida dogovaranja. Ovaj vid komunikacije će biti najintenzivniji nakon sprovedenog drugog dela strateškog planiranja, jer nakon toga je facilitator u obavezi da radi na prvoj verziji strateškog dokumenta do dogovorenog roka. Kada facilitator preda prvu verziju strateškog dokumenta, sledi proces recenziranja istog od strane korisnika/ica strateškog planiranja do dogovorenog roka, kada će facilitator preuzeti recenziranu formu dokumenta i finalizovati je. Naravno, i finalizacija dokumenta će se sprovesti u skladu sa dogovorom sa poslodavcem.

1.6. Sprovođenje recenzijskog sastanka sa menadžmentom udruženja u vezi sa prvom verzijom dokumenta

-Ova vrsta sastanka treba da se desi nakon izvršenih recenzija dokumenta od strane korinika/ca strateškog planiranja, gde će facilitator zajedno sa poslodavcem porazgovarati o krucijalnim izmenama i nedoumicama kako bi se otklonile pre pristupanja radu na poslednjoj verziji dokumenta. Predlažem da se sastanak održi u Novom Sadu.

1.7. Kreiranje dokumenta i rad na istom

– Završna faza kreiranja dokumenta čiji je cilj dobijanje finalne verzije dokumenta. Predlažem da tokom ove faze facilitator ima kontinuiranu komunikaciju sa poslodavcem, kao i grafičikm dizajnerom udruženja, ukoliko postoji kako bi se vizuelni identitet dokumenta usavršio. Dokument će biti kreiran u okviru memorandum forme udruženja (koje poslodavac treba da što pre pošalje facilitatoru nakon sklapanja ugovora), na jasan i youth-friendly način. Dokument će pored centralnog dela sa targetovanim izazovima i preporukama i akcionim planom, sadržati nekoliko priloga-projektni portfolio udruženja, smernice za korišćenje dokumenta i izveštaj facilitatora.

1.8. Učestovanje u prezentaciji finalne forme dokumenta

-Na poziv poslodavca, facilitator će se odazvati na datum prezentacije dokumenta i pružati sve informacije i pitanja auditorijuma. Facilitator zadržava pravo da se ne odazove na ovu prezentaciju usled opravdanih privatnih i poslovnih obaveza u skladu sa dogovorom sa poslodavcem. Ukoliko do toga dođe, facilitator će zakazati termin on line dostupnosti gde može da odgovara na pitanja i pruži sve informacije u skladu sa kompetencama i sprovedenim strateškim planiranjem za zainteresovane strane.

 

PRILOG 2. OPŠTE PREPORUKE FACILITATORA STRATEŠKOG PLANIRANJA

            Završne preporuke facilitatora strateškog planiranja:

 • Preporučujem da se ovaj dokument prevede na engleski jezik kako bi bio dostupan i široj mešunarodnoj zajednici donatora i partnerskih udruženja i institucija.
 • da se revizija uspešnosti implementacije ciljeva i preporuka predviđenih ovim dokumentom vrši na svakih šest meseci, uz stručnu podršku novog, objektivnog spoljnog stručnog saradnika/ice.
 • odmah nakon ovog procesa kreiranja strateškog plana pristupi reviziji i neophodnim reformama linijskog menadžmenta i ljudskih resursa radi olakšane, sistematične i organizovanije podele odgovornosti, obaveza i zaduženja.
 • da se pristupi promišljanju i ukoliko se prepozna kao potreba, da se promeni ime udruženja.
 • da se istraje u doslednosti implementacije svih preporuka i ciljeva predviđenih ovim dokumentom.
 • pozdravljam prepoznavanje potrebe za uvođenjem jasnih procedura kroz kreiranje jasnih politika udruženja za zaštitu dece i mladih u omladinskom radu, interni akt o borbi protiv korupcije i preporučujem donošenje jasne politike o nediskriminaciji i inkluziji i pravilnih o članstvu i radu članova/ica udruženja.
 • plan evaluacije akcionog plana je neophodno kreirati u konsultacijskom procesu sa facilitatorom koji je kreirao ovaj dokument i sa facilitatorom/kom koji/a će raditi strateški plan za naredni period.

 

Učesnici u procesu Strateškog planiranja BUM

 1. Aleksandar Đekić
 2. Bojana Pejović
 3. Marina Kovačev
 4. Ana Kosovac
 5. Ana Aćimov
 6. Jelena Mitrović
 7. Relja Božić
 8. Tijana Džakulin
 9. Biljana Klajić
 10. Tamara Češljarov
 11. Nikola Popov
 12. Nikola Kovačev
 13. Branislava Đuričin
 14. Nikola Đuričin
 15. Srđan Vlaškalić
 16. Dragan Nikodijević
 17. Branislav Trudić