Strateški plan udruženja 2022 – 2024.

Bečejsko udruženje mladih je prisupilo izradi Strateškog plana u periodu jun – septembar 2021. godine. Strateški plan za trogodišnji period 2022-2024. godina je kreiran tako da pomogne organizaciji da izabere dalje pravce svog razvoja, kako u programskom tako i u smislu razvoja ljudskih resursa u organizaciji.

Rad Bečejskog udruženja mladih je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

 

Strateski plan BUM