Strategija za mlade 2022-2030: Šta nas očekuje?

0
68
KOMS

Strategija za mlade Republike Srbije za period 2022-2030 je u procesu izrade od avgusta 2021. godine. Predstavnice Krovne organizacije mladih Srbije su članice Posebne radne grupe za izradu Predloga Strategije za mlade 2022-2030. Do sada su održane dve sednice radne grupe, a u oktobru su se predstavnici i predstavnice udruženja i saveza okupili i radili na razvoju tematskih oblasti za potrebe izrade Strategije za mlade 2022-2030. 

Krovna organizacija mladih Srbije je od avgusta kontinuirano održavala konsultacije sa organizacijama članicama i alumnistima/kinjama, koje su se ticale predstavljanja predloga Nacrta Strategije za mlade Republike Srbije 2022-2030.

Ministarstvo omladine i sporta je otvorilo javni poziv za dostavljanje komentara na nacrt Strategije za mlade u Republici Srbiji 8. februara, komentare možete dostaviti do 16. februara putem forme koja se nalazi na linku: https://www.mos.gov.rs/vest/javni-poziv-za-dostavljanje-komentara-zainteresovane-javnosti-na-nacrt-strategije-za-mlade-u-republici-srbiji-za-period-od-2022-do-2030-godine

U slučaju da ne dostavite komentare kroz navedeni javni poziv, važno je napomenuti da će nakon ovih konsultacija uslediti javna rasprava. Krovna organizacija mladih Srbije će pratiti javnu raspravu i tokom 20 dana javne rasprave imati onlajn aktivnosti koje će podrazumevati instagram lajvovetviter spejsove ankete na kanalima komunikacije KOMS, u cilju prikupljanja komentara i pozivanja zainteresovanih strana da se uključe u javnu raspravu po ovom pitanju.

Ove aktivnosti će realizovati mladi, polaznici i polaznice pete Akademije omladinske politike. Krovna organizacija mladih Srbije će obaveštavati o mestu i vremenu održavanja javnih rasprava.

KOMS vas poziva da dostavite svoje komentare i da se uključite u javnu raspravu kada bude bila raspisana.

Članovi tima Krovne organizacije mladih Srbije su dostupni za sva dodatna pitanja, nedoumice i komentare.

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije