Stojanović: Javne politike važne za svakog građanina

0
32

Nedavno nam je u poseti bio politikolog Boban Stojanović, kao mentor u okviru projekta „Medijski pismeni mladi protiv dezinformacija“. Trening dan posvetili smo jačanju kapaciteta naših članova i članica u oblasti kreiranja dokumenata javnih politika na lokalnom nivou.

U narednom periodu očekuju nas procesi izrade više lokalnih strategija, kao što su strategija za mlade i strategija za borbu protiv korupcije, a u toku je kreiranje lokalne strategije za rodnu ravnopravnost, u čijem procesu BUM takođe učestvuje.

Iskoristili smo ovu priliku da sa Bobanom Stojanovićem razgovaramo o važnosti uključivanja građana u kreiranje javnih politika, posebno na lokalnom nivou. Naš sagovornik ističe važnost civilnog društva koje treba da bude spona između građana i institucija, te tako i uključi širu javnost u procese koji se tiču svih.

Jedna od svakako najvažnijih lokalnih politika, po rečima našeg sagovornika, jeste omladinska politika koja jasno definiše rešavanje problema mladih u zajednici.

– Politika je svuda oko nas, ta javna politika koja definiše nekakva pravila po kojima živimo. S druge strane, nudi nam i neke servise i programe koji treba da unaprede naše živote. Jedna od tih politika, možda najvažnija je omladinska politika, koju treba da sprovodi država i jedinice lokalne samouprave, kako bi mladima u svojoj zajednici obezbedili kvalitetnije aspekte života, rekao je sagovornik i dodao da oni za koje se prave dokumenta treba da budu uključeni u kreiranje istih, a to su pre svega mladi i udruženja mladih i za mlade.

Podsetimo, Opština Bečej je u istraživnju Krovne organizacije mladih Srbije iz 2021. godine bila među 6 jedinica lokalne samouprave koje su tada imale sve mehanizme lokalne omladinske politike, ali danas, dve godine kasnije, to nije slučaj. Lokalni akcioni plan istekao je pre dve godine i još uvek se čeka početak izrade nove lokalne strategije.

Projekat „Medijski pismeni mladi protiv dezinformacija“ finansira Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.