Sport i rekreacija treba da budu dostupni svima

0
33

Sport jedna od retkih delatnosti koja se odnosi na baš sve kategorije stanovništva. Sport je svakako mera zdravlja nacije. Na temu sporta i rekreacije, sa fokusom na to kako bi na nivou lokalne samouprave trebalo da bude slika, govorimo sa stručnjakinjom iz ove oblasti Sonjom Stamenović.

Poslednja Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji u periodu 2014–2018. godine nametnula je kao imperativ donošenja posebne Strategije razvoja školskog sporta.

Školski sport povezuje fizičko vaspitanje, rekreaciju i sport. Suština školskog sporta jeste da se obezbedi redovno vežbanje i negovanje navike redovnog vežbanja, da se podigne nivo sportsko-rekreativnog obrazovanja, pomogne svestrani rast i razvoj ličnosti. Sa druge strane, većina lokalnih samouprava nije dala primat ovoj oblasti, u odnosu na poluprofesionalni sport, iako bi to trebalo da učini.

Prema Zakonu o sportu u Republici Srbiji podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenje građana sportom predstavlja prioritetnu oblast potreba i interesa građana u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave, a istovremeno je i opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji. Zakon je jasno regulisao da svako ima pravo da se bavi sportom, i da bavljenje sportom mora biti humano, slobodno i dobrovoljno, zdravo i bezbedno, dostupno svim građanima pod jednakim uslovima bez obzira na uzrast, nivo fizičke sposobnosti, stepen eventualne invalidnosti, pol i drugo lično svojstvo, kao i to da je zabranjena svaka diskriminacija u sportu.