Škola informacionih tehnologija

0
1904

Udruženje „Tako cool!“ u partnerstvu sa Bečejskim udruženjem mladih realizuje školu informacionih tehnologija u okviru projekta „Egyenlő esély minden fiatalnak 3 – Jednaka šansa za sve mlade 3“ koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Pozivamo sve motivisane mlade koji žele da steknu i unaprede svoja znanja, veštine i kompetencije iz oblasti informacionih tehnologija, da se prijave za školu IT-ja.

Program škole informacionih tehnologija obuhvata dve oblasti: grafički dizajn i web dizajn. U okviru grafičkog dizajna obuhvaćen je rad u alatima Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, kao i Adobe In Designdok će škola informacionih tehnologija iz oblasti web dizajna obuhvatiti rad u programskog jeziku JavaScrpit, markup jezicima HTML i CSS, kao i bootstrap framework-u za iste.

Ova škola traje četiri meseca u kojima se dinamika rada ogleda u organizovanim susretima dva puta nedeljno u trajanju od dva školska časa. Ukupno 32 interaktivna časa.

Pohađanje škole informacionih tehnologija je besplatno, kao i nastavni materijal koji pokriva organizator.

Kriterijumi za pohađanje škole IT-ja:

1. Starosna dob učesnika i učesnica 15-30 godina

2. Postojanje motivacije za aktivno učeće u modulima

3. Mogućnost pohađanja odabranih modula škole IT-ja u celosti

Prijavljivanje traje do 27. januara, putem formulara, a o rezultatima ćete biti obavešteni 30. januara 2017. godine. Program će voditi školovani stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija, a polaznicima/cama škole IT-ja će biti uručeni zvanični sertifikati nakon završetka celokupnog programa, kada mladi putem praktičnog testa budu dokazali znanje, veštine i kompetencija stečene u toku pohađanja modula.

Više informacija možete dobiti svakog radnog dana od 10 do 17 sati u kancelariji Bečejskog udruženja mladih, Glavna 47, Bečej. Kontakt osoba koordinatorka projekta: Bojana Pejović, tel: 069/579-27-67, ili putem maila: [email protected]

Na sledećem linku se nalazi online prijavni formular za školu IT: PRIJAVNI FORMULAR