Seminar „Sistem interne revizije u Republici Srbiji“

0
50

Predstavnici BUM-a Ana Aćimov i Aleksandar Đekić učestvovali su na četvorodnevnom treningu na Mećavniku od 4. do 7. oktobra u organizaciji Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava.

Ključna tema seminara koji je realizovan u okviru projekta „Transparentnost i borba protiv korupcije: Ključ za evropsku integraciju Srbije“ odnosila se na internu reviziju u jedinicama lokalnih samouprava.

Na interaktivnim radionicama predavači su bili Miroslav Prokopijević sa Instituta za evropske studije, Duško Pejović vrhovni državni revizor i Milorad Bjeletić iz Beogradske otvorene škole. Ključne teme o kojima su učesnici diskutovali ticale su se poglavlja 32 – finansijske kontrole, rezultata i domoašaja, Akcionog plana za primenu Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji, te su dogovoreni dalji koraci na projektu.