Seminar „Prevencija i borba protiv korupcije na lokalnom nivou – koordinacija i saradnja“

0
81

Gordana Adamov predstavljala je BUM na dvodevnoj radionici „Prevencija i borba protiv korupcije na lokalnom nivou – koordinacija i saradnja“ koja se održala 8. i 9. oktobra u Novom Sadu. Na obuci su osim predstavnika udruženja bili i predstavnici više lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine, iz Sombora, Subotice, Novog Sada, Sremske Mitrovice, Bačkog Petrovca i drugih mesta.

Fokus obuke bio je na izradi ili koordinaciji lokalnog antikorupcijskog plana, dok je glavni cilj bio da se pronađu modeli i mehanizmi za saradnju civilnog društva i lokalnih samouprava u prevenciji i borbi protiv korupcije.

Predavači na seminaru su bili Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija, Simona Habič, Transparentnost Slovenija i Marijana Obradović, Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ – IPA 2013 koji finansira Evropska unija sa ciljem da se ojačaju mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za poglavlje 23.