Seminar o javnim finansijama i korupciji za lokalne medije

0
45

Seminar „Otvoreno o korupciji: Unapređenje profesionalnih i etičkih standarda pri izveštavanju o javnim finansijama na lokalnom nivou“ okupio je početkom novembra na Mokroj gori novinare i medijske radnike iz nekoliko opština i gradova u Srbiji.

Šta je doneo novi Zakon o javnim nabavkama, koje su to slabe tačke u sistemu, a koji su koraci za prepoznavanje nepravilnosti, te kako se informisati i koristiti Portal javnih nabavki, bili su tema predavanja koje je na seminaru za novinare i medijska udruženja održala pravnica i službenica za javne nabavke Jovana Predojević.

Pored toga, tema seminara je bio i slobodan pristup informacijama od javnog značaja i druge tehnike koji novinarima mogu da posluže za pribavljanje relevantnih informacija. Prisutni su od predstavnika iz Koalicije protiv korupcije u životnoj sredini mogli da čuju i koruptivnim rizici u zaštiti životne sredine na lokalu i mehanizmima postupanja u tim slučajevima, te ulozi institucija u borbi protiv korupcije.

O tome kako mediji i nevladine organizacije mogu u partnerstvu da doprinesu u suzbijanju korupcije, kao i transparentnosti i odgovornosti u javnoj potrošnji govorili su predstavnici Koalicije za nadzor javnih finansija.

Seminar za unapređenje profesionalnih i etičkih standarda „Otvoreno o korupciji: Unapređenje profesionalnih i etičkih standarda pri izveštavanju o javnim finansijama na lokalnom nivou“ realizuje Bečejsko udruženje mladih, a finansijski podržava Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.