Realizovana radionica „Bezbednost dece u saobraćaju“

0
22
Predavač Nebojša Ćuk

Proteklog vikenda, Bečejsko udruženje mladih je u saradnji sa EU info pointom iz Novog Sada održalo jednu veoma važnu radionicu „Bezbednost dece u saobraćaju“ gde su prisustovala deca i roditelji.

Radionica je bila u prostorijama Narodne biblioteke u Bačkom Gradištu, a predavač Nebojša Ćuk osim teorijskog dela, prikazao je i edukativne videe kako bi prisutni lakše savladali gradivo i naučili da ga u konkretnim situacijama primene. Dečja pažnja lako skrene sa puta na njima zanimljivije događaje u okruženju. Zbog toga, deca bi u saobraćaju trebalo da učestvuju u pratnji odraslih osoba. U obrazovnim institucijama trebalo bi više predavanja ovog tipa za najmlađi uzrast.

Adekvatno saobraćajno obrazovanje i vaspitanje je od presudnog značaja za bezbedno učešće dece u saobraćaju.

Sposobnosti opažanja, obrade informacija, motorika i znanja kod dece su u razvoju i ona u saobraćaju nisu često sposobna da predvide opasnost.

Roditelji imaju ključnu ulogu za vaspitanje dece i njihovo saobraćajno obrazovanje. Pored znanja koja učitelji i vaspitači prenose deci, uloga roditelja je izuzetno važna jer svojim ličnim primerom utiču na način ponašanja dece u saobraćaju.