Radionice o budžetu za mlade održane u Somboru i Novom Sadu

0
15

U okviru projekta „Ka većoj participaciji mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou“ realizovali smo niz radionica namenjenih prvenstveno mladima, u okviru kojih smo prezentovali mehanizam participativnog budžetiranja, kao i vodič „Slatka strana promene“ koji smo kreirali.

Pored radionica u Opovu i Temerinu, održane su i edukacije kod naših saradnika/ca u prostorijama udruženja LINK u Somboru i Grupe Izađi u Novom Sadu. Učesnici/ce radionice su imali priliku da po prvi put analiziraju lokalni budžet, posebno deo koji se odnosi na program razvoja sporta i omladine.

Ovakvim aktivnostima BUM pomaže jačanju kapaciteta organizacija mladih i za mlade da se bave lokalnim budžetom i zagovaračkim akcijama usmerenih ka većem učešću mladih u budžetskom procesu.

Radionice su realizovane u okviru projekta „Ka većoj participaciji mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou“ sprovodi Bečejsko udruženje mladih uz podršku Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije.