Rad mladih u regionu bivše Jugoslavije u pandemiji virusa korona

0
15

Svetska zdravstvena organizacija SZO proglasila je pandemiju novog virusa COVID-19 12. marta 2020. godine. U prvoj polovini marta sve zemlje sa prostora bivše Jugoslavije su u malim razmacima zabeležile prve zaražene osobe na svojoj teritoriji i preduzimale odgovarajuće mere prema procenjenom riziku i stanju zdravstvenog sistema.

Kako su sve države prema uputstvima SZO preduzele određene restriktivne mere, ograničile ili potpuno zabranile kretanje stanovništva, roba i usluga u periodu od prve polovine marta do kraja aprila, negde i duže, celokupno društvo i privredu zadesile su značajne promene.

Nedelje su prolazile i sve je izvesniji bio snažan potres na tržištu rada, te su mladi iz Saveza samostalnih sindikata Srbije u maju inicirali onlajn sastanak sa predstavnicima mladih sindikalnih centrala iz regiona bivše Jugoslavije. U okviru novog projekta SSSS za razvoj Sekcije mladih, a koji podržava Međunarodni centar Olof Palme (OPIC), predložena je zajednička Anketa o promenjenim uslovima rada za mlade tokom pandemije, a čiji odgovori bi pomogli da se sagleda udar krize na položaj mladih na tržište rada.

Učešće u sprovođenju ankete i prikazu stanja u pojedinačnim zemljama uzeli su: Sindikat Mladi plus (Slovenija), Savez samostalnih sindikata Hrvatske SSSH i Regionalni industrijski sindikat RIS (Hrvatska), Savez sindikata Republike Srpske SSRS (BiH – Republika Srpska), Unija slobodnih sindikata Crne Gore USSCG (Crna Gora), Savez sindikata Makedonije SSM (Severna Makedonija) i Savez samostalnih sindikata Srbije SSSS (Srbija).

Analizu ankete možete pogledati OVDE.