Publikacija „Unapređenjem transparentnosti i odgovornosti ka smanjenju sukoba interesa“

0
25

Publikacija „Unapređenjem transparentnosti i odgovornosti ka smanjenju sukoba interesa“

Izdavanje ove publikacije omogućila je Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. Mišljenja u ovoj publikaciji su isključivo odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Fondacije.
Sva prava zadržava izdavač.

Za svako korišćenje, umnožavanje i stavljanje u promet dela teksta ili teksta u celini potrebna je saglasnost Bečejskog udruženja mladih.

2020 - publikacija - sukob interesa - bum