Publikacija „Ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj upravi na lokalnom nivou“

0
28

Ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj upravi na lokalnom nivou

Ovaj dokument je proizveden uz finansijsku podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije. Sadržaj ovog dokumenta je odgovornost Bečejskog udruženja mladih i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Kraljevine Holandije.

final weber publikacija bum 2018