Prvi Forum omladinske politike ’’Mladi u fokusu’’

0
35
Forum omladinske politike
Forum omladinske politike

U četvrtak 25. maja 2017. godine, u Skupštini Grada Beograda održan je Forum omladinske politike u organizaciji Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS). Ovo je najveći održani forum omladinske politike u 2017. koji je okupio preko 130 predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva, ministarstava, ustanova i institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i podmladaka političkih partija, sindikata, krovnih saveza mladih i međunarodnih organizacija.

Jelena, aktivna članica BUM-a na Forumu omladinske politike
Jelena, aktivna članica BUM-a na Forumu omladinske politike

Cilj samog Foruma je bio da se razgovara o položaju mladih u Srbiji, koliko oni imaju prilike da učestvuju u donošenju odluka, da li država vidi mlade kao partnere za razvoj društva i kako se odnosi prema njima, kao i da se pokrene priča o rizicima i šansama za mlade na teritoriji Republike Srbije.
Ispred Ministarstva omladine i sporta prisutnima se obratila pomoćnica Ministra Snežana Klašnja, koja je ujedno otvorila Forum zajedno sa Ninom Živanović generalnom sekretarkom KOMS-a, Jelenom Milanović predsednicom Upravnog odbora KOMS-a i Dragomirom Petronijevićem, članom Veća Grada Beograda.

Prvi Forum omladinske politike ’’Mladi u fokusu’’
Prvi Forum omladinske politike ’’Mladi u fokusu’’

Nakon uvodnog dela radilo se u tri radne grupe: Aktivizam I uključivanje mladih u donošenje odluka, Mladi radnici i radnice i Društveno ranjive grupe mladih, a na kraju u plenumu su usaglašeni zaključci I preporuke.