Prijavi se za Erasmus+ trening: „Creators, not consumers!“

0
329

Bečejsko udruženje mladih raspisuje javni poziv za učešće na treningu „Creators, not consumers!“ koji će se održati od 20. do 26. jula u Bečeju!

Poziv je otvoren za pet omladinskih radnika/ca ili lidera/ki koji su motivisani da uče o medijima, medijskoj pismenosti i kreiranju medijskih sadržaja za mlade.

Zašto ovaj trening?

Izveštaji o položaju mladih u medijima kažu da na jednu vest o aktivizmu mladih dolazi čak 13 vesti iz crne hronike, a ovakvi podaci nam pokazuju da su mladi u fokusu medija isključivo kada se radi o temama koje se nalaze na stranama crne hronike, zbog čega su predstavljani kao nasilni, nemoralni i promiskuitetni. Mladi se u pozitivnom kontekstu prikazuju tek u svakom šestom medijskom tekstu ili prilogu!

Jedini mediji koji su pokazali daleko veći senzibilitet za izveštavanje o omladinskom aktivizmu zapravo su omladinski portali! Upravo oni utiču na poboljšanje vidljivosti i položaja mladih u medijima.

Ovaj trening ima za cilj da osnaži omladinske radnike/ce i lidere/ke da i sami doprinesu većoj medijskoj vidljivosti svojih programa i akcija, a sa druge strane upravo veća zastupljenost takvih aktivnosti doprinosi rušenju stereotipa i predrasuda o mladima koje svakodnevno viđamo u medijima. Pored toga, postoji opravdana potreba za osnivanjem omladinskih redakcija u medijima civilnog društva koji će raditi na kvalitetnom informisanju mladih, posebno u manjim lokalnim sredinama!

Gde i kada se održava?

Trening će okupiti ukupno 15 učesnika/ca iz Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine koji će tokom sedam dana učiti o medijima, informisanju, javnom nastupu, kreiranju medijskog sadržaja, digitalnoj i medijskoj pismenosti.

Trening se održava od 20. do 26. jula 2023. godine u Bečeju! Napomena: Dan za dolazak je 19. jul, a dan odlaska je 27. jul.

Ko može da se prijavi?

Prijave su otvorene za ukupno pet učesnika/ca iz Srbije!

Ukoliko:

  • Imaš između 18 i 35 godina
  • Želiš da razvijaš veštine i znanja u oblasti medija i kreiranja medijskog sadržaja
  • Želiš da upoznaš mlade kolege iz Turske i Bosne i Hercegovine
  • Možeš da učestvuješ na treningu u celosti
  • Govoriš engleski jezik

Prijavi se za učešće na treningu! Rok za prijavu je 12. jul.

Smeštaj, hranu i troškove prevoza pokrivaju organizatori. Za sve dodatne informacije zainteresovani mogu pisati na: [email protected]

Trening „Creators, not consumers!“ organizuje se u okviru Erasmus+ projekta „Ka boljoj participaciji mladih u medijskom prostoru“ koji realizuje Bečejsko udruženje mladih u partnerstvu sa Omladinskim udruženjem „REaktiviraj“ Zenica i DeM Dernegi centrom iz Turske.