Prijava ekipa za Olimpijadu

0
65
Pobednička ekipa Sedme vojvođanske olimpijade starih sportova
Pobednička ekipa Sedme vojvođanske olimpijade starih sportova

Na Vojvođanskoj olimpijadi starih sportova učestvuju petočlane ekipe koje su u potpunosti upoznate sa sadržajem Pravilnika Olimpijade i Etičkog kodeksa Olimpijade, Ekipe prihvataju da će se tih pravila u potpunosti pridržavati i da preuzimaju punu odgovornost za svoju zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za učešće na Olimpijadi. Ekipe su saglasne da organizator ne snosi nikakvu odgovornost za štetne posledice njihovog učešća na Olimpijadi i da za potrebe predstavljanja i propagiranja Olimpijade organizator bez naknade koristi u sredstvima javnog informisanja njihova imena, fotografije, snimke i izjave.

Da bi učestvovale, ekipe moraju popuniti Prijavni formular.