Priča o uspehu Bečejskog udruženja mladih – Nijedna žena nije sama

0
30
Radionica kancelarijskog poslovanja

Od 2019. godine, Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena implementira projekat „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“ (ISWS), finansiran od strane Norveškog ministarstva spoljnih poslova. Cilj ovog projekta je da žene i devojke u Srbiji žive bez rodno zasnovanih stereotipa i nasilja. 

Bečejsko udruženje mladih (BUM) jedan je od partnera na ISWS projektu, u okviru koga sprovode svoj projekat „Ka unapređenoj bezbednosti žena opštine Bečej“. BUM je osnovan 2010. godine sa ciljem da kreira sadržaje za mlade u opštini Bečej. Osnovala ga je grupa entuzijasta, koja je prvo počela da organizuje besplatne grupne rekreativne aktivnosti za mlade, da bi se vrlo brzo zainteresovala za unapređenje položaja mladih, kroz direktnu participaciju mladih u donošenju odluka na lokalnom nivou, posebno pri kreiranju lokalne politike za mlade.

Kurs šivenja u Bačkom Petrovom Selu

Članovi organizacije su licencirani omladinski radnici, a osim omladinskog rada, programske aktivnosti organizacije su afirmacija vladavine prava, razvoj lokalne zajednice i javno informisanje. BUM se zalaže za kvalitetne odluke, po meri građana i građanki, predlaže alate i mehanizme koji će omogućiti neposrednu participaciju svih građana i građanki u cilju unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici, a sa druge strane uticati na odgovornost donosilaca odluka. Osnovni principi za koje se zalaže organizacija jesu sloboda govora, pluralizam mišljenja i kvalitetno informisanje, u javnom interesu i blagovremeno, te je u tom cilju  2012. godine osnovala portal MojBečej, koji je danas među najčitanijima u ovoj opštini.

U okviru projekta „Ka unapređenoj bezbednosti žena opštine Bečej“, BUM nastoji da osnaži i ohrabri žene iz seoskih područja da prepoznaju nasilje i sve njegove oblike, kao i da ga prijave nadležnim institucijama. 

Projektni tim i saradnice na projektu su do sada, u okviru projekta, realizovali oko 150 radionica i savetovanja, u pet sela opštine Bečej. Među njima su kurs šivenja koji su pohađale žene iz tri sela, zatim kurs mađarskog i srpskog jezika, kao i kurs knjigovodstva. 

Radionica Centra za socijalni rad Bečej u Bačkom Gradištu

Jedna od projektnih aktivnosti su i radionice koje se organizuju uz saradnju sa zaposlenima iz Centra za socijalni rad Bečej a održavaju u selima opštine Bečej, i čiji je cilj da se žene neposredno informišu o njihovim pravima i uslugama socijalne zaštite koje mogu da ostvare. 

Posebno je značajno besplatno psihološko savetovalište koje funkcioniše u četiri sela i to na dva jezika – srpskom i mađarskom, jer je važno da žene na maternjem jeziku razgovaraju sa stručnjacima o svojim problemima i osetljivim pitanjima, kao što su nasilje u porodici i partnersko nasilje. Psihološko savetovalište do sada je koristilo oko 70 žena, kroz individualna savetovanja ili kroz poluindividualni rad. Ideja je bila da se prvo organizuju radionice u svakom selu, a da se nakon toga ponude usluge individualnog savetovanja, kako bi korisnice mogle da budu otvorenije kada su u pitanju osetljive teme i povere se psiholozima, koji će ih povezati sa institucijama, a pre svega im pomoći da se osnaže i da pokušaju da izađu iz kruga nasilja. Učesnice/korisnice ove inovativne usluge su žene različite starosti, obrazovanja i materijalnog statusa, a među njima su i samohrane majke, kao i pripadnice romske zajednice. Prema podacima organizacije BUM, desetak žena je do sad zatražilo pomoć i podršku nadležnih organa i institucija.

Grupna radionica psihološkog savetovališta u Poljanici

– Važno je da žene sa sela imaju dostupne usluge u svojoj zajednici, u svom selu, i da se one pružaju kontinuirano, kao i da budu u što manje formalnom obliku. Žrtva nasilja može biti bilo koja žena, to ne zavisi ni od materijalnog statusa, ni od obrazovanja. Mi moramo da dođemo do svih žena u selima kojima je potrebna naša podrška. Poseban je izazov za čitav projektni tim da razgovaramo sa ženama koje su višestruko marginalizovane. Zato je važno da informacije stignu do njih, prokomentarisala je Katarina Stojisavljević, psihološkinja, savetnica u Besplatnom psihološkom savetovalištu.

Do sada je realizovano i pet uličnih akcija, kao i brojni sastanci sa predstavnicima nadležnih institucija, a u cilju unapređenja međusektorske saradnje i suzbijanja i prevencije nasilja u porodici. U planu su i posete poslodavcima iz opštine Bečej, gde će žene koje su pohađale kurseve imati prilike da upoznaju potencijalne poslodavce. 

Radionica knjigovodstva

Projekat „Ka unapređenoj bezbednosti žena opštine Bečej“ je doprineo tome da se o nasilju prema ženama iz seoskih područja javno govori, ne samo u okviru aktivnosti koje se sprovode, već i u medijima. U okviru projekta korisnice se informišu o svojim pravima i o podršci i uslugama koje su institucije i lokalna samouprava dužni da im obezbede. Pored toga, žene iz seoskih područja su počele da se samoorganizuju u prostorijama mesnih zajednica, da se okupljaju, da osmišljavaju prostor gde mogu da unaprede svoja znanja i veštine, ili samo da provode prijatne trenutke. 

Osnovna poruka koju BUM u okviru svojih aktivnosti promoviše jeste da je svaka žena važna i vredna, bez obzira na to da li živi na selu, da li je obrazovana, da li je bogata ili siromašna; da nijedna žena ne sme da trpi nasilje, bilo ono fizičko, psihičko, seksualno, ili ekonomsko. Svaka žena ima pravo da se njen glas čuje i da bude zaštićena. Nijedna žena nije sama.

Više o aktivnostima unutar projekta „Ka unapređenoj bezbednosti žena opštine Bečej“ možete pročitati na sledećim linkovima:

  1. Performansom skreću pažnju na problem nasilja prema ženama 
  2. Psihološkinja Stojisavljević: Sve više žena sa sela koristi besplatno savetovalište
  3. Đin: Žene sa sela itekako sposobne, samo ih treba podržati
  4. Centar za socijalni rad Bečej sve bliži ženama sa sela
  5. U Poljanici žene željne usavršavanja: Bez radnih mesta nema kvalitetnog života