Prezentacija i predavanje o javnim nabavkama

0
116

Na okrulom stolu sa predavanjem „Javne nabavke pod lupom“ u organizaciji Bečejskog udruženja mladih predstavljeni su rezultati istraživanja u okviru stoimenog projekta.

Monitoring tim je najviše pratio postupke javnih nabavki u oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i poslovanje lokalnih samouprava. Tim Bečejskog udruženja mladih je u okviru projekta analizirao više od 200 postupaka javnih nabavki koje su sprovodila ministarstva, sekretarijati, ali i lokalne samouprave i obrazovne i vaspitne ustanove.

Pored toga, predmet analize BUM-ovog tima je bila i sudska praksa, odnosno presuda suda u predmetima po prijavama Državne revizorske institucije, a koje se tiče postupaka javnih nabavki.

Jedan od zaključaka analize u okviru projekta „Javne nabavke pod lupom“ jeste da problemi postoje od planiranja, pa do realizacije ugovora, odnosno, tokom čitavog postupka javne nabavke, ali da se velike količine novca troše na radove, dobra i usluge bez sprovedene procedure.

Bečejske škole kapitalne investicije, koje zahtevaju procedure javnih nabavki, finansiraju novcem sa konkursa resornog sekretarijata, ministarstva ili iz nekog drugog izvora.

Nakon prezentacije, predavanje održali eksperti iz oblasti javnih nabavki Saša Varinac i Aleksandra Litričin. Učesnici skupa su bili predstavnici ustanova sa teritorije opštine Bečej, mahom iz obrazovnih ustanova, koji su mogli da, između ostalog, čuju o izmenama Zakona o javnim nabavkama, kao i o najznačajnijim rizicima u svim fazama postupka javne nabavke.

Vaspitne i obrazovne ustanove u opštini Bečej na godišnjem nivou ne sprovode veliki broj postupaka javnih nabavki. Školska administracija često i nema iskustva u primeni zakona, stoga im je podrška ovog tipa značajna, takođe je jedan od zaključaka, ali i tvrdnji predstavnika škola.

Javna rasprava o nacrtu Zakona o javnim nabavkama, koji će doneti značajne novine u sistemu, završena je pre dva meseca, ali do sada nema informacija o tome kada bi on mogao biti usvojen.

Njegova primena, upravo zbog najavljenih novina u nacrtu, biće izazov, kako za naručioce, ali i ponuđače i one koji postupke kontrolišu, a to su, između ostalog, organizacije civilnog društva.