Predstavnik BUM-a u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije

0
33
Gordana Adamov, članica BUM-a i predsednica Upravnog odbora KOMS-a i Nikola Ristić, predstavnik BUM-a

U utorak, 25. aprila održana je 20. sednica Saveta za mlade Vlade Republike Srbije, a Nikola Ristić je predstavljao Bečejsko udruženje mladih.

Na sednici su prisutni informisani o Strategiji za mlade i Akcionom planu koji će osigurati ostvarivanje postavljenih ciljeva, kao i o procesu izrade novog Zakona o mladima.

Predstavljen je izveštaj Ministarstva turizma i omladine o ostalim realizovanim aktivnostima Sektora za omladinu u proteklom periodu, predlog izmena Poslovnika o radu Saveta za mlade, dok je najveća pažnja posvećena informacijama o rezultatima projekta „državne mature” i daljim planiranim koracima.

Nakon komentara mladih o državnoj maturi ustanovljeno je da Ministarstvo prosvete nema evidenciju o uključivanju mladih od 2017. godine do danas kada je realizacija ovog  projekta u pitanju. Predstavnik Ministarstva prosvete je priznao grešku svog sektora i poručio mladima da Ministarstvo želi da radi na poboljšanju po ovom pitanju.

Nikola Ristić na 20. sednici Saveta za mlade Vlade Republike Srbije

Predstavnik BUM-a, Nikola Ristić je postavio pitanje da li će ubuduće Ministarstvo uključivati mlade u ovaj proces, a da neće ponovo biti potrebno da se sakupi 20.000 potpisa kako bi Ministarstvo obratilo pažnju na mlade, na šta je predstavnik Ministarstva odgovorio da oni to žele, ali da ne znaju na koja vrata da pokucaju.

Prilikom replike, predstavnik BUM-a je ukazao na ranije reči ministra Memića o sjajnoj saradnji sa savezima kao što su KOMS, NAPOR, NAKZM, OPENS i SIS, i predložio predstavniku Ministarstva prosvete da upravo ovi savezi budu vrata na koja će pokucati, a da će ih oni uputiti na one mlade koji žele da se uključe.

Zaključci su da je neophodno da mladi budu adekvatnije uključeni o pitanjima koja se tiču obrazovnog sistema, kroz prepoznavanje i jačanje učeničkih paralemata i drugih predstavnika mladih. Isto tako, tema državne mature predložena je da bude razmatrana i na narednoj sednici Saveta za mlade.

Između ostalog, Ministarstvo turizma i omladine najavilo je rad na reviziji Memoranduma o saradnji za odabir omladinskog predstavnika u RYCO uz učešće predstavnika omladinskog sektora.