Predstavnice BUM-a na KOMS treningu javnog zagovaranja

0
44

Predstavnice Bečejskog udruženja mladih Vasja Subakov i Ivana Onjin od 4. do 6. marta 2024. godine u Vrnjačkoj Banji učestvovale su na treningu javnog zagovaranja i kreiranja zagovaračkih inicijativa.

Trening je realizovan kao deo nacionalne kampanje za mentalno zdravlje, koji je sprovela Krovna organizacija mladih Srbije u okviru projekta “Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz razvoj kapaciteta lokalnih aktera 1.0“.

– Tokom ovog treninga smo naučili šta je mentalno zdravlje, šta je javno zagovaranje, bez čega ne može da postoji, kao i način na koji možemo da povežemo te dve teme i da napravimo promenu u našim lokalnim zajednicama. Meni lično je ovaj trening bio odlična prillika za razrađivanje ideje koju imam već duže vreme i osećam se veoma inspirisano za dalji rad.

Nakon informativnih sesija, učesnici i učesnice treninga su se posvetili planiranju i organizaciji ideja koje će sprovoditi na lokalu u narednom periodu.

– Cilj ovog trodnevnog treninga bio je da se učesnici i učesnice upoznaju sa pojmom, procesom i akterima javnog zagovaranja, da prepoznaju svoju ulogu u tome i da uz podršku trenerskog tima kreiraju mini zagovaračke kampanje/aktivnosti na lokalu, koje se odnose na povećanje vidljivosti mentalnog zdravlja, navode iz KOMS-a.

Vasja Subakov