Predstavnica BUM-a na međunarodnom treningu o omladinskom radu

0
43

Jelena Mitrović je predstavljala BUM na međunarodnom treningu “Online Tools in Youth Work and non-formal Learning” koji je realizovalo udruženje Edukativni centar iz Kruševca, u sklopu programa Saveta Evrope.

Trening kurs se održao od 19. do 27. januara u Brzećem na Kopaoniku, a na njemu je učestvovalo čak 29 mladih iz 11 evropskih zemalja, tačnije iz Bosne i Hercegovine, Turske, Kipra, Makedonije, Albanije, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Rumunije, Češke i Srbije.

Mladi su tokom treninga imali priliku da se detaljnije upoznaju sa pojmovima omladinski rad, neformalno obrazovanje, kao i sa mnogim onlajn priručnicima i alatima Saveta Evrope. Takođe su sami kreirali tutorijale o onlajn alatima koji mogu da se koriste u omladinskom radu i neformalnom obrazovanju poput portfolia Saveta Evrope, Canva, Courosera, Freepic-a, Pixabay-a, Moodle-a, Edx-a i Mindmaps-a.

U narednom periodu će ti tutorijali biti pristupačni svima na sajtu koji je napravljen specijalno za potrebe ovog treninga www.youth-work.me, te će se mladi moći upoznati sa kvalitetnim alatima, koji nisu komplikovani za korišćenje, a koje mogu koristiti u svakodnevnom radu. Pored toga najlepši deo treninga je bila međusobna razmena iskustva, interkulturalno učenje, razbijanje predrasuda, stereotipa kao i svakodevno druženje.