Predsednik BUM-a stručni konsultant na izradi akcionog plana politike za mlade AP Vojvodine

0
25

Prvi sastanak tima stručnih konsultanata koji će izraditi Akcioni plan politike za mlade u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2015-2020 održan je u subotu 30. avgusta. „Pokrajinski AP“ jedan je od suštinski najbitnijih dokumenta za mlade koji žive na teritoriji Vojvodine, a u izradi ovog dokumenta stručni konsultant je i predsednik Bečejskog udruženja mladih Aleksandar Đekić, koji je zadužen za oblast bezbednosti mladih.

U toku poslednjeg ciklusa realizacije prethodnog Akcionog plana, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je tokom avgusta, na osnovu Konkursa, formirao je projekni tim stručnih konsultanata, sa ciljem direktnog učešća predstavnika nevladinog sektora i njihovog pružanja adrministrativno-stručne podrške izradi Akcionog plana politike za mlade u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Ovaj tim čine predstavnici sedam organizacija mladih i za mlade iz svih delova Vojvodine, kao i predstavnici resornih sekretarijata za svaku od oblasti Akcionog plana. Tim je proširen sa još tri predstavnika koji su aplicirali za pojedinačne oblasti.

– Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što ću doprineti kreiranju najznačajnijeg dokumenta za mlade na nivou Autonomne pokrajine Vojvodine za narednih pet godina. Poziv da budem deo tima stručnih konsultanata je potvrda da su dosadašnji rad i dostignuća BUM-a u oblasti omladinske politike prepoznati i na pokrajinskom nivou. Raduje me činjenica da će se omladinska politika u Vojvodini do 2020. godine kretati ka ciljevima koje i za koje će ovaj novoformirani tim kreirati splet specifičnih aktivnosti u narednih par meseci. U ime tima tvrdim da ćemo maksimalno biti posvećeni kreiranju što boljih mera za poboljšanje položaja mladih u Vojvodini, koje, nažalost, svrstavam u marginalizovane grupe. Ta činjenica se posebno vidi iz istraživanja koje je BUM sproveo na nivou svih opština u Vojvodini, iz kog smo zaključili da opštine na godišnjem nivou sistemski izdvajaju oko sto dinara po mladoj osobi. Nije ni čudo što mogu odmah da nabrojim bar pedeset prijatelja i poznanika koji su „trbuhom za kruhom“ otišli u inostranstvo ili u veće sredine. Nešto se pod hitno mora učiniti po ovom pitanju, ističe Aleksandar Đekić.

Tokom sastanka prisutni su upoznati sa dinamikom rada – vremenskim okvirom, osnovnim strateškim pravcima Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu koji su prethodno definisani sa Pokrajinskom sekretarkom za sport i omladinu Marinikom Tepić, strukturom Akcionog plana politike za mlade u APV tokom 2015-2020, zatim je učinjen kratak osvrt na ono što je do sada u Vojvodini realizovano kada je u pitanju omladinska politika i raniji Akcioni planovi za mlade, utvrđen je način saradnje i komunikacija sa predstavnicima resornih sekretarijata u narednom periodu, konsultovani su dokumenti – od evropskih preko nacionalnih do vojvođanskih koji će biti vodilja i okvir prilikom izrade i analizirano je stanje u svakoj od predviđenih oblasti Akcionog plana za mlade.

Sastanku je prisustvovala i pomoćnica za omladinu Tatjana Banjanin Pejić koja je izrazila zadovoljstvo što je u Vojvodini nastavljeno sa praksom direktnog i neposrednog učešća nevladinog sektora, kao i njihove saradnje sa vladinim sektorom prilikom izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini.

 – Posebno je veliko zadovoljstvo što su ovoga puta članovi radne grupe potpuno drugi mladi ljudi i organizacije za mlade u odnosu na pre četiri godine. To govori da „pratimo“ mladost otvarajući vrata novim mladima koji imaju kvaliteta i reference za ovako ozbiljan posao. Otvoreni smo za sve predloge, preporuke do kojih ćete doćii tokom rada u radnoj grupi, a posebno nakon javnih rasprava koje će biti realizovane u svim okruzima Vojvodine, radi što šireg obuhvata predstavnika mladih, organizacija mladih i za mlade i ustanova – rekla je ovom prilikom Tatjana Banjanin Pejić.

Na lokalnom nivou stvari izgledaju malo drugačije

– Suštinski kompletna situacija oko Akcionih planova za mlade za mene je kontradiktorna. Tokom 2012. godine sam prošao kroz višemesečnu obuku za pisanje i reviziju Akcionih planova politika za mlade, koje je sprovela nemačka organizacija za tehničku saradnju – GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) kako bih nakon toga učestvovao u reviziji Lokalnog akcionog plana politike za mlade opštine Bečej. Interesantno da je prilikom formiranja tima koji će raditi „bečejski LAP“ koordinator Kancelarije za mlade opštine Bečej, Dane Mandić Opštinskom veću predložio radnu grupu od desetak ljudi, a Opštinsko veće je jedino mene eksplicitno isključilo iz tog procesa bez objašnjenja. LAP je tada bio izrađen sa ciljevima i aktivnostima na osnovu kojih treba da se poboljša položaj mladih na teritoriji opštine Bečej u narednim godinama. Taj dokument je usvojen i on je postao obaveza lokalnoj vlasti da na osnovu njega unapređuje položaj mladih. Sada već polako ističe 2014. godina, a još uvek je, barem na osnovu mojih saznanja, taj Akcioni plan mrtvo slovo na papiru, pošto Konkursa za realizaciju LAP-a kao u drugim opštinama kod nas nije bilo, kategoričan je Đekić.

Sa druge strane, pozitivan pomak u poboljšanju položaja mladih očekujemo nakon formiranja Saveta za mlade opštine Bečej, čije formiranje zagovaramo duži vremenski period. Dobili smo čvrsta obećanja od strane predsednika opštine Bečej da će Savet za mlade biti formiran do kraja ove godine, zaključuje Đekić.